*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли и има ли процесуалното задължение на въззивната инстанция да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 02.03.2022 (втори март две хиляди двадесет и втора) година в състав:

Председател:
Мими Фурнаджиева

Членове:
Владимир Йорданов, Димитър Димитров

при участието на секретаря ДИАНА АНАЧКОВА, като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № ****** по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 290 ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № ******2021 година, подадена от „Цветина Мездра“ ЕООД [населено място], срещу решение № ****** година.

С обжалваното въззивно решение е отменено първоинстанционното решение № ****** година, и е постановено ново, с което е отхвърлен предявеният от „Цветина Мездра“ ЕООД [населено място] срещу Д. Д. В. иск с правно основание чл. 422 ГПК, във връзка с чл. 45 ЗЗД, за признаване за установено, че В. дължи на дружеството сумата от 13 216.25 лева, представляваща обезщетение за причинените на „Цветина Мездра“ ЕООД [населено място] имуществени вреди от ПТП, настъпило на 15.02.2018 година, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.10.2019 година до окончателното плащане, както и сумата от 238.65 лева лихва за забава за периода от 25.02.2019 година до 17.05.2019 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 1173/28.05.2019 година, издадена по ч. гр. дело № 1910/2019 година по описа на Районен съд Враца.

В подадената от „Цветина Мездра“ ЕООД [населено място] касационна жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение на Окръжен съд Враца е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да се постанови ново, с което предявеният от дружеството срещу Д. Д. В. иск, с правно основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 45 от ЗЗД, да бъде уважен.

Ответникът по касационната жалба Д. Д. В. е подал отговор на същата с вх. № 251/19.05.2021 година, с който жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

„Цветина Мездра“ ЕООД [населено място] е било уведомено за обжалваното решение на 26.01.2021 година, а подадената от него ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60860/30.12.2021 по дело №1972/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли и има ли процесуалното задължение на въззивната инстанция да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При уважен иск срещу делинквента по чл. 45 ЗЗД, допустим ли е пряк иск по чл. 407, ал. 1 ТЗ /отм./ от увредения срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”? 2. Има ли решаващо значение плащането на сумата, присъдена на основание чл. 45 ЗЗД за допустимостта или евентуалната основателност на…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност” на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари