Решение №66/22.04.2021 по дело №3214/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №37/02.02.2021 по дело №3214/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

В случаите, когато по иска за развод има ненавършили пълнолетие деца и съдът е длъжен служебно да реши въпросите по чл. 59, ал. 2 СК, дали принципът за осигуряване на най-добрия (на висшия) интерес на детето допуска съдът да лиши родителят, при когото децата няма да живеят, от всеки контакт и начин на общуване с тях за период от шест месеца?

Отговор

В случаите по СК, когато съдът е длъжен служебно да реши въпросите по чл. 59, ал. 2 СК, включително да измени съдебното решение, с което са били разрешени, а по конкретното дело е доказано родителско отчуждение, принципът за осигуряване на най-добрия (на висшия) интерес на децата, но и мерките, които чл. 59 СК, ал. 7 и ал. 8 предвиждат съдът да определи при решаването на тези въпроси, не допускат родителят, при когото децата няма да живеят (неотглеждащия родител), да бъде лишен дългосрочно от всеки контакт и начин на общуване с тях; например - за шест месеца.


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на девети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

при секретаря Ванюша Стоилова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 3214 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № 2855/07.05.2020 г. по гр.д. № 3178/2018 г. в частта, с която Софийски градски съд, изменяйки решение № 166 834/07.07.2017 г. по гр.д. № 26 685/2016 г. на Софийски районен съд за прекратяване поради развод на брака, сключен на 17.12.2008 г. между В. М. Н. и М. М. Н.:

· е предоставил упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца В. В. Н. ЕГН [ЕГН] и М. В. Н. ЕГН [ЕГН] на тяхната майка М. М. Н.;

· е определил режим на лични отношения между децата и техния баща В. М. Н. при условията на чл. 59, ал. 8 СК, вр. чл. 124, ал. 2 СК, както следва:

- първите шест месеца, считано от привеждане на решението в изпълнение относно родителските права и местоживеенето на децата, бащата няма право да вижда и взема децата, да ги посещава или общува с тях по какъвто и да е начин;

- следващите този период шест месеца – с право на бащата да вижда децата всяка първа и трета събота от месеца за времето от 13.00 до 16.00 ч., като контактите се осъществяват под контрола на социален работник от компетентната ДСП по местоживеенето на децата или на определено от същата социална служба място в общината, където може да се извършва наблюдение на контактите на децата с техния баща от съответни специалисти (социални работници, педагози, педагози и/ или психолози, включително чрез предоставяне на съответна социална услуга на страните и децата);

- след изтичане на така определения едногодишен период на защитни мерки и осъществяване на не по-малко от 12 наблюдавани контакти между децата и техния баща, същият да има право да вижда и взема децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца, считано от 10.00 ч. в събота до 18 часа в неделя, с преспиване, всяка четна година от 10.00 ч. на 24 декември до 18.00 ч. на 26 декември, както и за времето от 10.00 ч. на Разпети петък до 18.00 ч. на Светлия понеделник, а всяка нечетна година за времето от 10.00 ч. на 30 декември до 18.00 ч. на 1 януари на следващата година, както и за 20 дни през лятото ежегодно по време, което не съвпада с годишния платен отпуск на майката и

· е осъдил В. М. Н. да заплаща на децата чрез тяхната майка и законен представител месечна издръжка в размер на по 200 лв. за всяко от децата, считано привеждане в изпълнение на решението относно родителските права и местоживеенето на децата,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари