Определение №66/21.04.2021 по дело №2671/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 66

  София, 21.04.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 2671/2020 година по описа на ВКС, първо гражданско отделение

  Производството е по чл. 282, ал. 4 ГПК.

  Постъпила е молба вх. № 1691/01.03.2021 г. на С. Д. П.-Й., чрез адв. К. С., с искане за превеждане на внесената от нея по сметката на ВКС парична гаранция в размер на 25106,50 лв. като обезпечение за спиране на изпълнението на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд № 109 от 13.02.2020 г. по гр.д. № 630/2019 г., с което молителката е осъдена на основание чл. 108 ЗС да предаде на „Жилищни и бизнес имоти“ АД, [населено място], владението върху жилище с идентификатор ............., с площ от 29.10 кв.м., с прилежащо мазе, ведно с 3,7443 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж. Поддържа се, че производството по делото е приключило , поради което са налице предпоставки за освобождаване на внесената гаранция.

  В срока за отговор насрещната страна „Жилищни и бизнес имоти“ АД, [населено място], чрез адв. С. Й., възразява срещу освобождаването на гаранцията и уведомява Върховния касационен съд, че в законоустановения срок е предявило иск за обезщетение за вреди от забавеното изпълнение срещу молителката. С молбата е представен заверен препис от исковата молба, заведена с вх. № 22003147/12.02.2021 г. по описа на Софийския районен съд, с която страна „Жилищни и бизнес имоти“ АД, [населено място] е предявило срещу С. Д. П.-Й. иск за заплащане на обезщетение в размер на 20000 лв. - обезщетение за претърпени вреди от неоснователното спиране на изпълнението на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд № 109 от 13.02.2020 г. по гр.д. № 630/2019 г., ведно със законната лихва, считано от завеждане на исковата молба, като се претендират и извършените деловодни разноски. Представени са още заверен препис от платежно нареждане за внесена държавна такса за завеждане на делото в размер на 800 лева, извлечение от информационната система на Софийския районен съд за образуване на гр.д. № 8751/2021 г. по описа на СРС, I г.о., 31 състав, и препис от разпореждане № 20054827 от 28.02.2021 г., постановено по същото дело, за осъществяване на процедура по чл. 131 ГПК.

  Върховният касационен съд, първо гражданско отделение, като взе предвид относимите към депозираната молба данни по делото, намира следното:

  С определение № 91 от 16.09.2020 г., постановено по настоящото дело, е спряно и изпълнението на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд № 109 от 13.02.2020 г. по гр.д. № 630/2019 г., с което е уважен предявеният от „Жилищни и бизнес имоти“ АД срещу С. Д. П.-Й. ревандикационен иск след внесено от ответницата обезпечение в общ размер на 25106,52 лв. на основание чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК. С определение № 37 от 02.02.2021 г., постановено в производство по чл. 288 ГПК, не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

  При тези данни следва да се приеме, че е спазен двуседмичният срок по чл. 282, ал. 4 ГПК за предявяване на иска за обезщетяване на вредите от забавеното изпълнение, което е основание съгласно чл. 282, ал. 4 ГПК внесеното обезпечение за спиране на изпълнението на въззивното решение да се задържи до приключване на производството гр.д. № 8751/2021 г. по описа на СРС, I г.о., 31 състав, с влязъл в сила съдебен акт. Ето защо искането на С. Д. П.-Й. за освобождаване на внесеното от нея обезпечение е неоснователно.

  Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата вх. № 1691/01.03.2021 г. на С. Д. П.-Й., съдържаща искане за превеждане на внесената от нея по сметката на ВКС парична гаранция в размер на 25106,50 лв. като обезпечение за спиране на изпълнението на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд № 109 от 13.02.2020 г. по гр.д. № 630/2019 г.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари