Определение №66/19.05.2021 по дело №1138/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали арендаторът, при наличие на предпоставките на чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ, може да развали на основание чл. 89 ЗЗД договор за аренда на земеделска земя от държавния поземлен фонд, сключен за срок над 10 години и подлежи ли на вписване развалянето на този договор?

Отговор

Законът за аренда в земеделието съдържа специални правила за прекратяване на арендния договор. В чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ е предвидено, че при неизпълнение договорът се прекратява по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго. Това „друго” е уредено в чл.28 ЗАЗ. Основното правило за прекратяване на арендните договори поради неизпълнение се съдържа в чл.28, ал.2 ЗАЗ. Според него развалянето на договор за аренда, сключен за срок, по-дълъг от 10 години или пожизнено, става по съдебен ред. Оттук следва, че ако договорът за аренда е за срок до 10 години, той може да бъде развален извънсъдебно. Изключение от правилото на чл.28, ал.2 ЗАЗ се съдържа в чл.28, ал.3 ЗАЗ, според който договор за аренда, сключен при условията на ал.2, т.е. за срок над 10 години или пожизнено, може да бъде развален извънсъдебно, но само от арендодателя и само ако има за предмет държавна или общинска земя. Когато предмет на договора не е държавна или общинска земя, арендодателят може да развали едностранно /извънсъдебно/ договора поради забавяне на арендното плащане за повече от 3 месеца, но само ако този договор е за срок до 10 години – в този смисъл чл.28, ал.1 ЗАЗ, във връзка с тълкуването, дадено в ТР № 2 от 20.07.2017 г. по тълк. д. № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС. От изложеното следва, че арендаторът не може да развали едностранно договор за аренда на земеделска земя, сключен за срок над 10 години или пожизнено, независимо от това дали договорът има за предмет държавни, общински или частни земи. При неизпълнение на такъв договор от страна на арендодателя, арендаторът може да го развали само по съдебен ред – чл.28, ал.2 ЗАЗ. Това разваляне също подлежи на вписване на основание чл.27, ал.2 ЗАЗ, като в този случай ще бъде вписано съдебното решение, с което договорът се разваля.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на осми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр. д. № 1138 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

История на спора

С определение № 74 от 07.08.2020 г. по ч. гр. д. № 254/2020 г. на Видинския окръжен съд е оставена без уважение частната жалба на Г. А. Г. срещу отказа на съдията по вписванията при служба по вписванията В. да впише едностранно прекратяване на вписан договор за аренда, дв. вх. № 575/10.02.2012 г., сключен между директора на ОЗ „Земеделие“ В. като арендодател и Г. А. Г. като арендатор.

Съдът е повторил накратко мотивите на постановения отказ на съдията по вписванията: договорът за аренда е за срок от 20 стопански години, поради което на основание чл.28, ал.2 ЗАЗ развалянето му става по съдебен ред. Договорът не може да бъде прекратен едностранно по реда на чл. 27, ал. 1, т. 4 ЗАЗ, а възникналият спор следва да се разреши от гражданския съд в исково производство, в което да се прецени дали са налице условията за разваляне на договора.

Като се е позовал на мотивите на т.1 на ТР № 2/20.07.2017 г. по тълк. д. № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС, окръжният съд е възприел извода на съдията по вписванията, че не е допустимо извънсъдебно разваляне на договора от страна на арендатора Г. и по тази причина не може да има вписване на такова разваляне /прекратяване/ на договора.

Частна касационна жалба

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари