Решение №65/07.06.2021 по дело №4208/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №40/10.03.2021 по дело №4208/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно приложението на чл. 142, ал. 2 ГПК и с предявяването на искането чл. 12, ал. 1 ГПК в делбеното производство.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова, разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 4208/2019 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от Ц. И. Л.-О., срещу решение № 79 от 13.11.2018г. по гр.д.№ 256/2018г. на Окръжен съд-Видин, с което е потвърдено решение № 165 от 30.03.2018г. по гр.д.№ 3297/2017г. на Районен съд-Видин, с което, на осн. чл. 69, ал. 1 ЗН, е ДОПУСНАТА СЪДЕБНА ДЕЛБА между Л. И. Л. - починал в касационното производство, на чието място е конституиран, на осн. чл. 227 ГПК, наследникът му И. Л. Л., и Ц. И. Л.-О., при квоти по 1/2 ид.ч., на следните недвижими имоти, притежавани от съделителите на основание наследяване по закон на И. Л. И. и И. Ц. И., а именно: І.ДВОРНО МЯСТО с площ 390 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор ... по кадастралната карта на [населено място], с административен адрес: [населено място], [улица], при граници: им. ..., им. ..., им. ..., им. ..., им. ... и им. ..., заедно с построените в същия имот СГРАДИ: масивна едноетажна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 92 кв. м., с идентификатор ...; постройка на допълващото застрояване /лятна кухня/ със застроена площ 25 кв. м. с идентификатор ...; гараж със застроена площ 18 кв. м. с идентификатор ...; сграда на допълващото застрояване /стопанска постройка/ със застроена площ 12 кв. м., с идентификатор ... ... ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, находящи се в землището на [населено място], обл. Видин., възстановени с план за земеразделяне: 1. имот № ... - нива с площ 11.900 дка в местността "П.", ІІІ-та категория, при съседи: им. ... - П. В. Б., им. ... - наследници М. К. М., им. ...- наследници П. Т. М., им. ...-П. Е. В., им. ...-наследници Б. Н. Т., им. ...-П. Е. В. и им. ...-полски път; 2. имот № ...-нива с площ 3. 731 дка. в местността “С.”, ІІІ-та категория, при съседи: им. ...-П. Е. В.., им. ...-В. М. Т., им. ...-наслецници К. П. М., им. ...-Е. Т. П. и им. ...- полски път; 3. имот № ... - нива с площ 8.759 дка. в местността “И.”, ІІІ-та категория, при съседи: им. ... -,,Агро-Бо-Ге” ЕООД, им. ...-Б. М. Г., им. ...-Ц. Ц. С., им. ...-Е. Т. А. и им. ... - полски път; 4. имот № ... - нива с площ 3.099 дка. в местността “А.”, ІV-та категория, при съседи: им. ...-П. Е. В., им. ...-К. П. К., им. .... Ц. Л., им. ...-полски път и им. ...-наследници Т. В. В..; 5. имот № ...-нива с площ 5.251 дка. в местността “Б.”, ІІІ-та категория, при съседи: им. ....-наследници П. И. К., им. ....-полски път, им. ...-Н. А. В. и им. ...- Ц. П. Ц., както и ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - НИВА с площ от 6.160 дка, находяща се в землището на [населено място], [община] местността “Б.”, и Е ОТХВЪРЛЕН ИСКЪТ ЗА ДЕЛБА на недвижим имот – дворно място от един декар с овощна градина, находящо се в с Новоселци, ведно с построено дървено бунгало.

В касационната жалба се поддържа неправилност на въззивното решение, поради постановяването му при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила: а/. несъответствие на отговора на въззивната жалба с изискванията на чл. 263 ГПК, вр. чл. 261 ГПК, т. 1 и т. 2; б/. непроизнасяне от въззивния съд по подадена от касаторката молба по чл. 151 ГПК за поправка на протокола за проведеното на 10. 10. 2018 г. заседание; в/. неправилно мотивиран, но правилен като краен резултат извод за подаване на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари