Решение №65/28.07.2021 по дело №3099/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 65

  гр. София, 28.07.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3099 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 и сл. ГПК, образувано по касационната жалба на Й. Ч. Г., чрез пълномощника му адв. Кр. К. от САК, срещу решението от 10.07.2020 год. по гр. д. № 255/2020 год. на Хасковския окръжен съд. С него е отменено частично първоинстанционното решение от 29.10.2019 год. по гр. д. № 1252/2019 год. на Димитровградския районен съд, неразделна част от което е и решение № 1 от 2.01.2020 год. по същото дело, в частта му по чл. 247 ГПК, с която Й. Ч. Г. е осъден да заплати на съделителя И. Д. И. сумата над 20 145.30 лв. до присъдения размер 20 171.34 лв. за уравнение на дяловете, като вместо това го е осъдил да плати сума в размер на 20 145.30 лв., а в останалите обжалвани части първоинстанционното решение е потвърдено. Потвърдено е и решение № 1 от 2.01.2020 год. в частта му по чл. 250 ГПК.

  С първоинстанционното решение, в потвърдената от въззивния съд част е извършена делбата на съсобствения между страните магазин в [населено място] /подробно индивидуализиран в решението/, на основание чл. 353 ГПК, чрез разпределяне на реално обособени части от имота, съобразно утвърдения инвестиционен проект по делото, след уравнение на дяловете, като е прекратено производството по претенциите на Й. Ч. Г. по чл. 344, ал. 2 ГПК за заплащане на суми в размер на 1 500 евро от всеки от останалите съделители, представляващи обезщетение за недопускане до ползването на процесния имот за периода от 21.02.2017 год. до окончателното извършване на делбата, отхвърлени са претенциите му по чл. 30, ал. 3 ЗС – за сумата от 9 595 евро срещу Е. А., а срещу И. И. за сумата от 19 190 евро, представляващи получавани ползи от имота под формата на наем за периода от 12.06.2015 год. до 21.02.2017 год., а при условията на евентуалност – същите суми на основание чл. 31, ал. 2 ЗС, представляващи обезщетение за недопускане на ищеца да ползва съсобствения недвижим имот, отново за периода от 12.06.2015 год. до 21.02.2017 год.

  Касаторът Й. Ч. Г. излага съображения за неправилност на обжалваното решение в частта за уравнение на дяловете между съделителите поради нарушение на материалния и процесуалния закон, с молба за отмяната му, като се допусне нова експертиза относно пазарната цена на делбения имот и стойността на всеки реален дял, въз основа на която се постанови ново решение по същество в тази му част. Изложени са съображения и относно претенциите по сметки, в т. ч. и по правната им квалификация.

  Ответниците по жалбата И. Д. И., чрез адв. Б. Н. и Е. Й. А. оспорват жалбата по съображенията в писмените им отговори, като в откритото съдебно заседание не се явяват.

  Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато с определение № 30 от 22.01.2021 год. на Върховния касационен съд, на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК с оглед служебното събиране на доказателства за действителната пазарна цена на делбения имот като база за определяне на пазарната оценка на всеки от реалните дялове и дължимото парично уравнение между тях.

  Като прецени данните по делото, настоящият състав на ІІ г. о. на ВКС, приема следното:

  Способът за извършване на делбата – разпределение на дяловете между съделителите на основание чл. 353 ГПК, не е предмет на обжалване.

  С влязлото в сила решение № 958 от 26.10.2016 год. по гр. д. № 450/2016 год. на районния съд, [населено място] е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари