Определение №65/13.05.2021 по дело №1492/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 65

  София, 13.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1492/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 309 ГПК.

  С молба вх. № 25003164 от 08.01.2021 г., подадена от П. И. С., е поискана отмяна на основание чл. 304 ГПК на влязлото в сила съдебно решение , постановено на 13.10.2017 г. по гр.д. № 26709/2014 г. на Софийски районен съд. С него на основание чл. 108 ЗС е признато за установено по отношение на Г. С. С., че ищците С. К. Д.-С., С. Д. К., К. Д. Д. и Т. З. Д. са собственици при посочени в диспозитива на решението идеални части от имот с площ около 260 кв.м, представляващ северната реална част от поземлен имот с идентификатор ............. по КККР, с административен адрес [населено място], [улица], с площ 791 кв.м, с номер по предходен план ...., кв. ..., парцели ..........., ............. и ..........., и ответникът Г. С. е осъден да им предаде владението върху посочените идеални части от този имот. Със същото решение е признато за установено по отношение на Г. С. С., че С. К. Д.-С., С. Д. К., К. Д. Д. и Т. З. Д. са собственици на посочените в диспозитива на решението идеални части за всеки от тях от имот с площ от около 260 кв.м, представляващ средната реална част от поземлен имот с идентификатор .............. по КККР, със същия административен адрес, и ответникът е осъден да им предаде владението върху посочените идеални части от този имот.

  Молителката поддържа, че се явява трето лице, чиято правна сфера се оказва засегната от постановеното осъдително съдебно решение.

  В молбата за отмяна е направила искане за спиране изпълнението на въззивното решение до приключване на инициираното от нея извънинстанционно производство за отмяна.

  С разпореждане от 20.04.2021 г. на молителката са дадени указания за внасяне на обезпечение по сметката на ВКС в размер на 8 234 лв. Тази сума е внесена в сметката за обезпечения на ВКС с преводно нареждане/ вносна бележка от 11.05.2021 г.

  Предвид изложеното, налице са предпоставките на чл. 309 във вр. с чл. 282, ал.2, т.2 ГПК за спиране изпълнението на влязлото в сила осъдително решение, поради което съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА на основание чл. 309 във вр. с чл. 282, ал.2, т.2 ГПК изпълнението на влязлото в сила осъдително решение, постановено на 13.10.2017 г. по гр.д. № 26709/2014 г. на Софийски районен съд, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по молба вх. № 25003164 от 08.01.2021 г., подадена от П. И. С., за отмяна на посоченото решение на основание чл. 304 ГПК.

  Препис от определението да се издаде на молителката.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари