Определение №6430/15.07.2021 по дело №2405/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  10

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60430

  гр. София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 2405 по описа за 2020 година.

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  П. Й. В. и Д. Г. А., чрез адвокат Е. М. В., обжалват решение № 70 от 15.09.20202 г. по т.д. 128/20 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдено изцяло решението на първоинстнационния съд, с което са осъдени да заплатят на „К. транс“ ООД сумата от 30 000 лв., представляваща неизпълнено задължение, на основание договор за цесия от 04.01.2019 г. и договор за цесия от 21.01.2019 г. на задължение по договор за банков кредит № 11 от 7.12.2011 г. с „Уникредит Булбанк“ АД ведно със законната лихва от 03.05.2019 г. върху сумата 27 000 лв. и от 11.6.2019 г. върху 3 000 лв. до окончателното им изплащане и разноски от 3 500 лв.

  Излагат съображения за наличие на отменителните основания, предвидени в чл. 281, т. 3, пр. 1, пр. 2 и пр. 3 от ГПК.

  Считат, че с неотлагане на делото, на основание чл. 142, ал. 2 от ГПК при отправено искане, поради посочена невъзможност на някоя от страните и нейния пълномощник, поради препятствие, което не могат да отстранят, съществено се нарушава правото им на защита в процеса. Неучастието на пълномощника било препятствие, което страната не може да отстрани. Сочат, че адвокатът пълномощник бил ангажиран по друго дело. Твърдят, че по този начин е нарушено правото им на защита и на основание чл. 6 ЕКЗПЧОС.

  Решението не било обосновано, защото съдът неправилно бил приел, че ответниците са не поръчители, а солидарни длъжници. При възникналия спор следвало да се прецени чрез тълкуване на отделните клаузи на основание чл. 20 от ЗЗД действителната воля на страните.

  Твърдят, че липсвала солидарна отговорност. Правят подробен анализ на нормите от действащото право, както и на уговорките между страните, за да посочат, че преди всичко са били поръчители, а впоследствие изменението с Анекса не можело да породи задължение за замяна на досегашното лично обезпечение с нов вид обезпечение - встъпване в дълг, т.е. намерение за новиране. Обосновават, че искът е недопустим, тъй като е предявен след изтичане на 6 месечния срок, предвиден в чл. 147 от ЗЗД.

  Молят да се отмени решението .

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК сочат следните въпроси:

  1. Представлява ли съществено процесуално нарушение, водещо неотлагането на дело при неявяване на страната или нейния пълномощник при наличие на препятствие, което страната не може да отстрани и при предварително уведомяване на съда за този факт?

  2. Призоваването само на процесуалния представител на страната, който е в обективна невъзможност да се яви в съдебно заседание и е направил искане за отлагане на делото, на основание чл. 142, ал. 2 от ГПК, без изрично призоваване на страната и неотлагане на делото, нарушава ли правото на защита на страната по спора?

  3. Разбирането, че обективна пречка за явяване в съдебно заседание следва да съществува кумулативно и за страната, и за пълномощника й, противоречи ли на разпоредбата на чл. 6 , пар. 1 от ЕКЗПЧОС, съобразно който всяко лице, при решаването на правен спор, относно неговите граждански права и задължения, има право на справедлив процес?

  4. Стриктното прилагане на разпоредбата на чл. 142, ал.2 ГПК, изискваща като основание за отлагане на делото кумулативно наличие на препятствие за явяването и на страната, и на пълномощника й, би довело или до нарушаване правото на лично участие на страната в процеса/ако основанието е налице спрямо нея, но липсва по отношение на адвоката й и съдът откаже да отложи делото, или до нарушаване на правото й да ползва адвокатска защита /ако основанието е налице спрямо адвоката,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари