Определение №64/20.05.2021 по дело №5862/2015


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Какъв е размерът на държавната такса по иска за обезщетяване на вреди, причинени от съд в резултат от нарушение на правото на ЕС – по пропорционален на цената на иска, съгласно чл. 2 ТДТС по ГПК или проста такса по чл. 2а ТДТС?
Отговор

С приемането на ЗИДЗОДОВ, обн. ДВ, бр.94 от 2019 г се указва по кой ред и пред кой съд да се разгледат предявените по чл. 2в ЗОДОВ /нов/ искови молби, подадени след влизането му в сила, а според изричната норма на пар. 6, ал. 2 ЗИДЗОДОВ, която е преходно правило, неприключилите до влизането в сила на този закон производства - каквото е и производството по настоящата искова молба, се довършват от съдилищата пред които са висящи, включително при последвало въззивно и касационно обжалване. След като с иска се търси обезщетение за вреди от държавата за нарушаване правото на ЕС /по чл. 4, пар. 3 ДЕС/ и делото попада в обхвата на пар. 6, ал. 2 ПЗР ЗОДОВ, вече никое правило в общ закон не може да бъде противопоставено на по-благоприятно за ищеца правило в ЗОДОВ по отношение размера на дължимата държавна такса. Това би накърнило в подлежаща на отчитане степен принципа на равностойност, в по-малка степен и принципа на ефективност, но и двата принципа, разяснени в практиката на СЕС, следва да намерят приложение при крайното разрешение, свързано с преценката каква държавна такса се дължи. Преценката обхваща всички аспекти на процедурните правила, предвид упражненото с иска материално право, което е за обезщетение на вредите, произтекли от правонарушения, за които Държавата носи обективна отговорност. Процесуалния ред за упражняване на това материално право законодателят е уредил в ЗОДОВ. Нормите са процесуални и намират приложение и за заварените дела при отчитане правилото на пар. 6, ал. 2 ПЗР ЗОДОВ и следователно дължимата държавна такса по исковете се определя съгласно чл. 9а ЗОДОВ.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова ч.гр.д. № 5862 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба вх. № 11712 от 03.09.2015 г., подадена от „Норд холдинг“ АД, гр. София чрез пълномощника му адвокат Н. Р. против определение № 2228 от 11.08.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 1913 по описа за 2015 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане от 23.02.2015 г. по гр.д. № 11874/2014 г. на Софийски градски съд, I г.о., 8-ми ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари