Решение №64/27.05.2021 по дело №3317/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №46/11.02.2021 по дело №3317/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Тъй като правният интерес е абсолютна положителна процесуална предпоставка за съществуване правото на иск, при недоказване на фактическите твърдения, които го пораждат, производството по отрицателния установителен иск подлежи на прекратяване като недопустимо. Тази постановка е в сила само в случай, че ищецът извежда правния си интерес от твърдения, които не включват притежаване на самото спорно право, което той отрича на ответника. Когато ищецът поддържа, че е собственик на спорния имот, по силата на диспозитивното начало в гражданския процес, той може сам да определи интензитета и обема на търсената защита, включително и чрез предявяване на отрицателен установителен иск. Само в този случай доказването, че спорното право принадлежи на ищеца, е въпрос не на неговата процесуална, а на материалноправната му легитимация. Когато съдът се произнася по въпроса за принадлежността на правото на ищеца, това налага произнасянето по съществото на спора, защото установяването на собственическите права на ищеца изключва тези на ответника върху същия имот.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 18 май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 3317/2020 година

Производството е по чл. 290 ГПК

История на спора

С определение № 46 от 11.02.2021 г. по настоящото дело е допуснато по касационна жалба, подадена от В. И. Т., К. М. К. и А. И. Б. касационно обжалване на въззивно решение № 155 от 25.06.2020 г. по гр.д.№ 448/2019 г. на Смолянски окръжен съд. С последното е потвърдено решение № 130 от 16.10.2019 г. по гр.д.№ 249/2018 г. на РС-Чепеларе, с което е отхвърлен предявеният от касаторите отрицателен установителен иск да се признае за установено, че ответникът „Топливо“ АД не е собственик на част от ПИ с идентификатор ... по КК на [населено място], одобрена 2006 г., която част е с площ 870 кв.м., повдигната със зелен цвят по скицата на в.л.М. Т., неразделна част към решението.

В касационната жалба се прави оплакване за тава, че съдът не е проверил допустимостта на решението и за неправилност поради допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в това, че съдът е преценявал само правния интерес от предявяване на отрицателния установителен иск, произнесъл се е по същество, като го е приел за неоснователен без да обсъжда правата на ответника. Направено е и оплакване за необсъждане на всички доказателства, и доводи на страните по делото и за необоснованост на извода, че ищците не са демонстрирали явно, че владеят имота. По същество считат, че са ангажирани достатъчно доказателства, установяващи упражняване на фактическа власт от ищците върху спорния имот. Позовават се на т.1 от ТР № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, което според тях приема, че е налице правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск и при упражняване на фактическа власт от ищците върху имота, чието право на собственост на ответника искат да бъде отречено.

Ответникът по касация „Топливо“ АД оспорва касационната жалба. Счита, че ищците не са доказали правният си интерес от предявяване на отрицателният установителен иск за собственост защото не установяват, че защитават фактическо състояние – владение върху спорния имот. Счита, че са обсъдени доказателствата, но те не установяват владение, че не е разглеждан въпроса за владение чрез друго лице. По същество счита, че съдът правилно се е произнесъл, като е отхвърлил иска приемайки, че ищците не доказват защитимо право или владение като фактическо състояние.

Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

Касационен въпрос

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал.2 пр.2 ГПК за преценка допустимостта на решението.

Мотиви

Процесният имот е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари