Определение №64/22.02.2021 по дело №3189/2020

Спорът е разрешен с Решение №71/08.07.2021 по дело №3189/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка допустимостта на въззивното решение във връзка със задължението на въззивния съд да следи за редовността на исковата молба, както и за правомощията на въззивната инстанция при констатиране на нередовност.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на десети декември две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 3189/2020 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от Община Белица чрез адв. Ат. Б., срещу въззивното решение № 1823/08.05.2020 г. по в. гр. д. № 505/2019 г. на Благоевградския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1600/01.04.2019 г. по гр. д. № 1257/2017 г. на Районния съд - Р., с което е прието за установено по отношение на касатора, че Д. А. Връгова, С. К. Ш., А. К. В. и К. К. В. като наследници на К. К. В., починал на 20.09.1987 г., са собственици по наследство и давностно владение на ПИ с идентификатор ..... по кадастралната карта на [населено място], [община], с площ от 1 136 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, при посочени граници.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, насочена е срещу въззивно решение, което попада в обхвата на касационния контрол и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е допустима.

От ответниците по касация - ищци по делото, е получен писмен отговор със становище да не се допуска касационно обжалване.

Мотиви

При произнасяне по допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., намира следното:

По делото е установено, че ищците са наследници по закон - съпруга и деца, на К. К. В., починал на 20.09.1987 г.

Имотът, предмет на положителния установителен иск за собственост, представлява поземлен имот в урбанизирана територия на землището на [населено място]. Обособен е като самостоятелен за първи път с изготвяне и одобряване на кадастралната карта през 2011 г. Не е включван в предходните регулационни планове от 1961 и 1987 г. Бил е извън строителните граници на селото и според вещото лице инж. В. е включвал части от дере, пасище до улична регулация и земеделска земя. Не е включен в картата на възстановената собственост на селото. Съседен на спорния имот от юг е ПИ с идентификатор ....., записан на К. В., като между двата имота няма поставена ограда, ползват се заедно. Според вещото лице инж. К. между ПИ с идентификатор ..... и УПИ ..... от кв. ..... има частична идентичност. Установено е, че върху УПИ ..... от кв. ....., съставляващ държавна земя съгласно акт № ..... от месец април 1983 г., на К. В. е отстъпено право на строеж.

Въззивният съд се позовал на показанията на свидетелите А. Ш. и А. Ш., които знаят процесния имот от 1970 г., когато се установили в селото, живеят наблизо и описват точно местоположението, границите и съседите на имота. Сочат, че имотът е с площ един-два декара, граничи с къщата на Кадри и друг имот, собственост на наследодателя на ищците, в който същият е построил къща, където семейството му живее и досега. От другите страни имотът граничи с улица, дере и гора. Имотът бил заграден с тополи, част от които по-късно били отсечени. От край време имотът се владеел и ползвал от К. В. и съпругата му Д. В., като владението им датира от 1970 г., продължило е явно, спокойно и безспорно и до настоящия момент. Всички в селото знаели, че имотът е на семейство В., които го ползвали за земеделски нужди - засаждане на зеленчуци, а една част е овощна градина, засадена от наследодателя на ищците.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари