Решение №64/29.03.2021 по дело №121/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  10

  Р Е Ш Е Н И Е

  №64

  гр. С., 29 март 2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на седемнадесети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА ТОПУЗОВА ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

  при участието на секретаря Марияна Петрова и в присъствието на прокурор Кирил Иванов, изслуша докладваното от съдията Каракашева дело №121/2021 година и съобрази следното:

  Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 2 от НПК по касационен протест и жалба на подсъдимия Р. М. Ч., подадена чрез упълномощения му защитник адв.В. К. срещу нова присъда от 08.07.2020г., постановена по внохд № 640/2019г. по описа на Апелативен Специализиран наказателен съд.

  Въведените в протеста оплаквания ангажират касационното основание по чл.348, ал.1, т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от НПК.В подкрепа са изложени съображения, с които се оспорва приложението на чл.55 от НК, съобразно които правила е индивидуализирано наказанието на подсъдимия Ч. за извършените от него престъпления.Оспорено е и приложението на чл.66 от НК.Претендира се явна несправедливост на наложеното на подсъдимия Ч. наказание, като се иска отмяна на протестираната присъда и връщане на делото за ново разглеждане на друг състав на АСпНС за налагане на справедливо наказание.

  С жалбата са ангажирани и трите касационни основания по чл.348, ал.1, т.1-3 от НПК.Изложени са оплаквания, според които мотивите към въззивната присъда не удовлетворяват стандарта, въведен в чл.339, ал.3 във вр. с чл.305, ал.3 от НПК.Упрек е отправен и към аналитичната дейност на въззивния съд, която е в нарушение на чл.107, ал.3 от НПК.Допуснатите съществени процесуални нарушения обуславят неправилно приложение на материалния закон.Наложеното на подсъдимия Ч. наказание е определено като явно несправедливо, тъй като не е съответно на обществената опасност на деянието и дееца.Основното отправено искане е за отмяна на въззивната присъда и

  връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на АСпНС.Алтернативните претенции са за оправдаване на подсъдимия Ч. или за намаляване размера на наложеното му наказание.

  В съдебно заседание прокурорът не поддържа протеста.Намира жалбата на подсъдимия за неоснователна.Счита, че обжалваната присъда е законосъобразна и правила и пледира същата да бъде оставена в сила.

  Защитникът на подсъдимия Ч., адв.К. оспорва протеста.Поддържа подадената жалба с изложените в нея съображения и искания.В допълнение сочи, че сключените от свидетелките Р. Н. Л. и Д. М. П. споразумения, с одобряването на които същите са признати за виновни и осъдени за извършени от тях престъпления по чл.321, ал.3, вр. ал.1 от НК /участие в ОПГ с ръководител подсъдимия Р. Ч./ препятстват възможността Ч. да бъде осъден за престъпление по чл.321, ал.6 от НК, както е процедирал въззивния съд.На следващо място, като съществено процесуално нарушение отчита и факта, че срещу подсъдимия Ч. са повдигнати три обвинения за извършени престъпления по чл.159г от НК, като по две от тях въззивният съд го е признал за виновен по чл.159а от НК, какъвто текст в наказателния закон не съществува.Относно осъждането на Ч. по чл.321, ал.6 от НК въззивният съд не е изложил никакви мотиви, което съставлява самостоятелно касационно основание за отмяна на обжалваната присъда.Наред с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари