*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по претенциите за сметки на съделителите.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети ноември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № ******/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № ****** г. на В. С. Г., [населено място], чрез пълномощника адвокат П. С., срещу въззивно решение № ****** г. на Окръжен съд – София. В касационната жалба се правят оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

Мотиви

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към касационната жалба се твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК. Поставят се въпросите: 1. Инстанция по същество или контролно-отменителна е въззивната инстанция. Длъжна ли е втората инстанция да извърши своя самостоятелна преценка на събрания пред първата инстанция фактически и доказателствен материал и да извърши свой анализ, с който да изложи и мотивите си, да определи и посочи коя е приложимата материалноправна норма, както и да разреши спора по същество, съобразно събраните доказателства и определената материалноправна норма, приложима за спора; 2. Когато потвърждава първоинстанционното решение изцяло, задължена ли е въззивната инстанция, ако първата не е посочила приложимите материалноправни норми, да ги посочи, да изложи собствени мотиви, в които да даде своя оценка на доказателствата поотделно и в съвкупност, кои обстоятелства приема за установени и кои не, както и правните изводи, до които е достигнала; 3. Как следва да процедира съдът и кой е приложимият способ за извършване на делбата, когато двама съделители са направили искане по чл. 349, ал. 2 ГПК в хипотезата, когато единият съделител с документ, издаден от общината по местонахождение на процесния имот, докаже, че не притежава друго жилище на територията ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари