*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Какъв следва да е обхватът на дължимата от въззивния съд проверка по отношение на събрания доказателствен материал?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и първи април през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № ****** по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от В. С. Т. срещу решение № ******г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение № ******г. на Бургаски окръжен съд в частта за осъждане на касатора да заплати на „Банка ДСК“ЕАД сумата от 29 270,85лв., включваща: 17 440,76лв. главница, 6925,12лв. – възнаградителна лихва, 4 784,93лв. – санкционна лихва и 120лв.– заемни такси, дължими по договор за банков кредит за текущо потребление от 19.09.2007г., ведно със законната лихва върху главницата от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане и в частта на разноските.

В касационната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното решение. Касаторът твърди, че кредитът е станал предсрочно изискуем след изтичане на 90 дни от заплащане на последната вноска, поради което към датата на подаване на настоящата искова молба, вземанията са погасени по давност. Неправилно БАС е приел, че кредитът е обявен за предсрочно изискуем през 2015г., както и че за да приложи давността е съобразил крайния срок за връщане на заетата сума - 2017г., а не падежите на отделните вноски и структурата на дълга – главница, лихви, такси. Не е било обсъдено и обстоятелството, че банката е продължила да начислява лихви за забава като при нередовен кредит – станал предсрочно изискуем през 2009г. и предявен по съдебен път, въпреки изхода на този предходен спор – отхвърляне на иска по чл.422 ГПК и обезсилване на издадената заповед за изпълнение. Предвид тези факти банката не е оказала съдействие на длъжника, като не е обявила своевременно кредита за предсрочно изискуем, не го е информирала какво е положението му с кредита и какъв е погасителният му план, каква е вноската му. Иска се отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго за отхвърляне на предявените искове. Претендират се съдебни разноски.

Ответникът по касационната жалба „Банка ДСК“ЕАД оспорва основателността на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски.

За ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението. (По искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че физическо лице дължи на „Банка ДСК“ АД главница, договорна лихва и санкционираща лихва по…

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Кристияна Гeнковска
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари