Определение №63/14.05.2021 по дело №854/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 63

  гр. София, 14.05.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова ч.гр. дело № 854/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на М. К. А., [населено място], подадена чрез адв. Ц. Х. С., срещу определение № 19 от 27.01.2021 г. по гр. д. № 2905/2020 г. на ВКС, II г. о. С него е оставена без разглеждане молбата му с вх. № 671 от 21.05.2020 г. за отмяна по реда на чл. 303 ГПК на влязлото в сила решение № 21 от 23.05.2019 г. по гр. д. № 491/2018 г. на Етрополския районен съд.

  В частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на определението. Жалбоподателят счита за неправилен изводът на ВКС, че наведените с молбата основания за отмяна представляват „оплаквания за несправедливост“ на решението. Посочва, че едва след влизането му в сила е научил, че на мястото на закупената от М. С. Л. стара къща е изградена нова незаконна двуетажна къща със застроена площ от около 70 кв. м., която не е включена в производството по съдебна делба. Вместо това делбата била допусната за старата къща, за която бил представен нотариален акт. Твърди, че не разполага с нови писмени доказателства, но би могъл да се снабди с такива, след като се снабди със съдебно удостоверение, с което да получи от община Етрополе заверени преписи от строителните книжа, издадени на М. С. Л..

  Ответникът по частната жалба не вземат становище в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното:

  Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

  С обжалваното определение, постановено по реда на чл. 303 ГПК, съставът на ВКС, I г.о. е приел, че молителят не сочи ново обстоятелство, което не му е било известно при решаване на делото по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, като по същество неговите оплаквания представляват доводи за неправилност на решението. Посочва се, че с решението не е допусната делба на жилищна сграда, а само на урегулиран поземлен имот.

  Върховният касационен съд, състав на II г. о. намира, че обжалваното определение е валидно, процесуално допустимо и правилно, поради което следва да се потвърди. Производството за отмяна е извънинстанционно производство за контрол и защита срещу неправилни, влезли в сила съдебни решения, основанията за което са изчерпателно изброени в разпоредбите на чл. 303 и чл. 304 ГПК, които очертават и кръга от лицата, имащи право да искат отмяна. Съгласно т. 10 на ТР № 7 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГТК, ВКС молба за отмяна, която не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по смисъла на чл. 303, ал. 1 и чл. 304, ал. 1 ГПК, е недопустима и следва да бъде оставена от ВКС без разглеждане. Когато молителят е релевирал доводи, които съставляват касационни оплаквания за допуснати от съответния съд процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон, които не са обхванати от хипотезите на чл. 303, ал. 1 ГПК, то молбата за отмяна не отговаря на изискванията за редовност. Правилно е прието в обжалваното определение, че подадената от М. К. А. молба за отмяна съдържа само касационни оплаквания, касаещи приетото по съществото на спора. Те не могат да обосноват някое от отменителните основания по чл. 303, ал. 1, т. 1 - 7 ГПК. В молбата за отмяна не се посочват и нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които молителят не е могъл да се снабди своевременно. Всички доводи са за неправилност на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари