Определение №63/08.03.2021 по дело №3352/2019

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 63/08.03.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на втори март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Зоя Атанасова

  Геника Михайлова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 3352 по описа за 2019 г.

  Образувано е по молба на „Уникедит Булбанк“ АД за освобождаване на сумата 42 756.31 лв., внесена на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК с платежно нареждане от 29.08.2019 г. по сметка на ВКС за спиране на изпълнението на въззивно решение № 2000/ 01.08.2019 г. по гр.д. № 5829/ 2018 г. на Софийски апелативен съд.

  От ответника по молбата В. Г. Ч. не е постъпил писмен отговор в съдебния 1-седмичен срок, изтекъл на 19.02.2021 г.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд я намира основателна по следните съображения:

  Обезпечението по платежното нареждане от 29.08.2019 г. е извършено от касатора „Уникредит Булбанк“ АД при условията на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, вр. чл. 181, ал. 1 ЗЗД.

  С определение № 365/ 05.09.2019 г. по настоящото дело съставът на ВКС на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК е спрял предварителното изпълнение на осъдителното въззивно решение.

  С определение № 419/ 15.05.2020 г. по гр.д. №4839/ 2019 г. на ВКС, ГК, III-то отделение не е допуснато касационното обжалване на осъдителното въззивно решение, а то е влязло в сила на датата, на която е обявено определението по чл. 288 ГПК (чл. 296, т. 3, пр. 1 ГПК).

  Към молбата са представени писмени доказателства, че по специалната сметка на ЧСИ, пред когото е било образувано изп.д. 20208520400115 по изпълнителния лист, издаден на основание осъдителното въззивно решение, Банката е платила сумата 69 915.02 лв. В молбата се твърди, че това е общият размер на дълга по установените със сила на пресъдено нещо вземания в полза на взискателя В. Г. Ч. и поради плащането съдебният изпълнител е приключил производството по изпълнителното дело.

  Обезпечението по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, вр. чл. 181 ЗЗД има за цел сумата, която касаторът е внесъл по специалната сметка на ВКС, след влизане на осъдителното въззивно решение в сила да се преведе на съдебния изпълнител, за да послужи за удовлетворяване на вземането на кредитора/ взискателя - залогополучател.

  В случая, ответникът по молбата не оспорва твърденията на Банката, че целта е постигната чрез друго средство – осъществено от длъжника плащане, довело до приключването на изпълнителното дело.

  При тези мотиви, съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСВОБОЖДАВА сумата 42 756.31 лв., внесена от „Уникредит Булбанк“ АД с платежното нареждане от 29.08.2019 г. като обезпечение за спиране на изпълнението на въззивното решение № 2000/01.08.2019 г. по гр.д. № 5829/ 2018 г. г. на Софийски апелативен съд.

  Сумата да се преведе по сметката на „Уникредит Булбанк“ АД IBAN: BG81 UNCR 7000 1500 0669 46, BIC: UNCRBGSF.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари