Решение №63/22.04.2021 по дело №2380/2020

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 63

  Гр.София, 22.04.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Първанов ЧЛЕНОВЕ: И. Папазова Майя Русева

  при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.2380 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Т. Д. Л. срещу решение №.284/25.02.20 по г.д.№.2214/19 на ОС Варна-с което е потвърдено решение №.4153/10.10.19 по г.д.№.16346/18 на РС Варна, 35с., за осъждане на касатора да плати на основание чл.284 ал.2 ЗЗД сумата 20000лв. Излагат се оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост. Моли се за отмяна на атакуваното решение и отхвърляне на претенцията ведно с присъждане на разноски.

  Ответната страна Й. П. М. оспорва жалбата.

  С определение №.739/4.11.20 е допуснато касационно обжалване за проверка на основанието на чл.280 ал.2 пр.3 ГПК.

  С исковата молба се претендира заплащане на сумата 20000лв. представляваща сбор от останали неотчетени изтеглени от ответницата парични средства от сметки на ищеца за периода 17.03.16-7.11.16 /при общо изтеглени 86971,50лв. за времето м.03.16-м.01.2018/ на основание чл.284 ал.2 ЗЗД; при условията на евентуалност се предявяват и искове по чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД, чл.45 ЗЗД и чл.59 ЗЗД.

  По делото няма спор, а се установява и от събраните доказателства, че:

  - ищецът е моряк, по време на престой на суша за определен период живял с ответницата-която упълномощил да извършва всякакви правни и фактически действия от негово име и за негова сметка, в това число да го представлява пред всички банки и клоновете им и да оперира неограничено с банковите му сметки, вкл. да извършва тегления от тях /пълномощното е било заверено нотариално на 12.07.2016/;

  - за времето 17.03.16-25.01.18, въз основа на горепосоченото пълномощно, тя е теглила суми от сметките му в лева и долари /49000лв. от „Уникредит Булбанк“АД и 8978щ.д. от “Експресбанк“АД, като е извършен и превод на общо 23077,22лв. от сметката в „Уникредит Булбанк“АД по депозитни сметки/; същевременно ищецът е разполагал и с активно електронно банкиране в двете банки, където са били сметките му /ССЕ/;

  - процесните общо 20000лв. са изтеглена от Т.Л. за предявения период 17.03.16-7.11.16 на посочените в исковата молба 11 дати - 17.03.16г. (1000лв.); 5.08.16, 7.08.16, 29.09.16, 17.10.16, 20.10.16, 26.10.16, 31.10.16, 7.11.16 (по 2000лв. на всяка дата);

  - предвид работата му като моряк, извършващ курсове в чужбина, ищецът е постъпил на кораб /като член на екипаж с идентификационен номер 438213 на длъжност помощник електротехник/ на 14.07.16, на 2.04.2017 го е напуснал, на 4.06.17 отново е постъпил;

  -на 2.11.16 ответницата е сключила от негово име като възложител договор за изработка с Д. М. П. като изпълнител – по силата на който възложителят е възложил, а изпълнителят е приел да извърши строителство на къща в имот с пл.№.ІV-611 в [населено място], общ. В., срещу възнаграждение в размер на 40000лв.; плащането на същото е уговорено на етапи както следва: аванс – 12000лв.; при завършване на основите на първия етаж – 10000лв., при завършване на първия етаж и започване на втори – 8000лв., при завършване на втори етаж и започване на покрив – 8000лв., при завършване на покрив – 2000лв. /чл.4/; предвидено е и, че ако в процеса на работа възникнат други видове СМР, те ще се договарят и заплащат допълнително с анекс /чл.3/.

  Къщата в [населено място] - предмет на договора за изработка, е била правена по избор и желание на страните по делото от св.Д.П.. Плащането на дължимото възнаграждение се е извършвало и от двамата - когато ищецът Й. е бил в България, той е плащал /правел и промени по време на строителството – осветление, контакти, елементи по покрива, които е искал, са правени така, както са му харесвали/ - като тогава и двамата са присъствали при плащането; когато го е нямало и е настъпвал падеж, плащанията са били извършвани от ответницата Т.. Ищецът е казал на строителя, че тя разполага с пари и няма проблеми за строителството, да се довърши цялата къща, за да може да се направи всичко до края /св.Д. П./.

  Всички дължими по договора суми са били изплатени - за което са направени и съответни отразявания в него от изпълнителя

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари