*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За начина, по който могат да бъдат обективно съединени искове с правно основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД (чл. 301 ТЗ), чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД и чл. 40 ЗЗД, за недействителност на една сделка и за начина (поредността), по който съдът следва да разгледа същите и за това налице ли е „произнасяне по непредявен иск“ по смисъла на чл. 270, ал. 3, изр. 3 ГПК, в случаите когато съдът се е произнесъл по отношение на евентуално предявен иск, без да се е сбъднало условието под което е предявен.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 02.03.2022 (втори март две хиляди двадесет и втора) година в състав:

Председател:
Мими Фурнаджиева

Членове:
Владимир Йорданов, Димитър Димитров

при участието на секретаря ДИАНА АНАЧКОВА, като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № ****** по описа за 2021година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 290 ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № ****** година, подадена от „А.“ Е. [населено място], срещу решение № ****** година.

С обжалваното въззивно решение е обезсилено първоинстанционното решение № ****** година, с което е прогласена, по иск предявен от „А.“ Е. [населено място] срещу „Фул Опшънъл“ АД [населено място], недействителността на договор за покупко-продажба от 12.01.2018 година, обективиран в нотариален акт № , т. І, рег. № , дело № 3/2018 година на Ю. К.-нотариус с район на действие района на Софийския районен съд, вписан под № 646 в регистъра на Нотариалната камара с който „А.“ Е. [населено място], в качеството си на продавач и действащо чрез пълномощника си Б. С. В. е продало на „Фул Опшънъл“ АД [населено място], в качеството му на купувач 1/5 идеална част от описаните в нотариалния акт имоти, на основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 2 ЗЗД, като са оставени без разглеждане евентуално съединените с този иск искове по чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД и чл. 40 ЗЗД, а по иск с правно основание чл. 108 ЗС, предявен от „А.“ Е. [населено място] срещу „Интеркепитъл“ Е. [населено място], е признато за установено по отношение на второто дружество, че първото е собственик по горепосочените имоти, но е отхвърлено искането за предаване на владението върху същите, като делото е върнато за ново разглеждане от друг ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари