Разпореждане №62/28.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 62 / 28.05.2021 г.

  гр. София, 27.05.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх. № 4511/26.05.2021 г. по вх. рег. на ВКС, констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 5688/08.04.2021 г. по вх. рег. на Апелативен съд – София, срещу Определение № 698/09.03.2021 г. по в. ч. гр. д. № 433/2021 г. на Апелативен съд – София, с подател СНЦ „Българска федерация по шахмат“, представлявана от А. А. К..

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.274, ал.4, във връзка с чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 31.03.2021 г. – считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 08.04.2021 г. (товарителница от 07.04.2021 г.) т. е., същата е постъпила в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Подписана е лично от жалбоподателя. Жалбата и изложението по чл.280, ал.1 ГПК не са приподписани от надлежно упълномощено лице, притежаващо юридическа правоспособност, в съотвествие с изискването на чл.284, ал.2 ГПК, доколкото не са представени доказателства за притежавана юридическа правоспособност от жалбоподателя.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Преписи от жалбата не се връчват.

  Представен е платежен документ от 10.05.2021 г., удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв.

  С оглед направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване частно търговско дело, поради което Председателят на ІІ т.о. на ВКС,

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА регистрирана преписка с вх. № 4511/26.05.2021 г. на Апелативен съд – София, който следва да укаже на жалбоподателя да отстрани констатираната в жалбата нередовност, а именно – частната касационна жалба и изложението по чл.280, ал.1 ГПК следва да бъдат приподписани от надлежно упълномощено лице, притежаващо юридическа правоспособност, респективно – да бъдат представени доказателства за притежавана юридическа правоспособност от подателя на жалбата.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари