Разпореждане №62/14.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 62/14.05.2021

  гр. София, …….....2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх. № 3496/21.04.2021 г. по вх. рег. на ВКС, констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 184/06.01.2021 г. по вх. рег. на Апелативен съд – София, срещу Решение № 1529/19.11.2020 г. по в. т. д. № 2138/2020 г. на Апелативен съд - София, с подател „АГРО - К.“ ООД и К. В. К..

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 02.12.2020 г. – считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 06.01.2021 г. (п. кл. от 04.01.2021 г., понеделник – първи присъствен ден) т. е., същата е постъпила в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Подписана е от адвокат Л. Я..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, което е приложено на л.25 от т. д. № 1545/2019 г. на ВКС, I т. о.

  Не е представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.287, ал.1 ГПК.

  Постъпил е отговор от „Г. ТРЕЙД“ ЕООД, чрез адвокат с пълномощно, приложено към отговора на касационната жалба.

  Представен е платежен документ от 15.02.2021 г., удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв.

  Налице са предпоставките за изключване от разпределение на основание чл.22, ал.1, т.1 - 5 ГПК на съдиите: Е. М., И. П. и Д. Д., поради участието им в съдебния състав постановил Решение № 69/07.07.2020 г. по т. д. № 1545/2019 г. на ВКС, I т. о.

  С оглед направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС,

  Р А З П О Р Е Д И:

  връща преписка с вх. № 3496/21.04.2021 г. на Апелативен съд – София, който следва да укаже на касационните жалбоподатели „АГРО - К.“ ООД и К. В. К. да представят изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК, по отношение на което следва да бъде осъществена процедурата по чл.287, ал.1 ГПК, след което преписката да се изпрати на ВКС за произнасяне.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари