Решение №62/19.04.2021 по дело №2552/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №34/01.02.2021 по дело №2552/2020


Класификация


Анотация

Въпрос

Следва ли съдът да изложи мотиви, когато счете някое доказателствено средство за недостоверно?

За проверка на изводите на въззивния съд, че при отхвърляне на иска по чл. 30, ал. 1 ЗН срещу някой от наследниците на надареното лице съдът може да го уважи изцяло по отношение на останалите наследници, както и че възстановяването на запазената част следва да се извърши по правилото на чл. 36 ЗН, въпреки че предмет на дарението са идеални части от два имота – апартамент и гараж.

Отговор

Съдебното решение следва да бъде постановено въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната съвкупна преценка, а когато някое доказателство се приема за недостоверно, съдът следва да изложи мотиви за това.

При разпределяне на имотите по реда на чл. 353 ГПК, при наличието на оспорено и неоспорено от страните заключение на вещо лице, съдът не е длъжен да основе решението си на неоспореното заключение и да игнорира оспореното; съдът следва да кредитира това заключение, което сочи действителната стойност на имотите, определена като средната пазарна цена според търсенето и предлагането към момента на ликвидиране на съсобствеността, като съобрази какви са използваните критерии при оценката на имотите и на какво се дължи разликата в заключенията.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 2552 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на А. И. Г. и Р. И. Г. срещу решение № 395 от 10.03.2020 г. по в. гр. д. № 2484/2018 г. на Варненския окръжен съд.

Жалбоподателките поддържат, че въззивният съд не е обсъдил всички доказателства по делото в тяхната взаимна връзка, поради което неправилно отказал да приеме за основателно направеното от тях възражение за относителна симулация на продажбата, извършена с нотариален акт №.../16.12.2011 г. При формиране на масата по чл.31 ЗН неправилно била взета оценката на повторната тричленна експертиза, срещу която те имали най-много възражения, тъй като дадената оценка на процесния апартамент е завишена с 20 % спрямо реалната. След като приел, че искът по чл.30, ал.1 ЗН следва да се отхвърли спрямо една от ответниците, съдът не е имал основание да го уважи изцяло спрямо останалите две /жалбоподателките в настоящото производство/. И на последно място - след като предмет на дарението били два имота - апартамент и гараж, съдът следвало да възстанови запазената част на ищцата само от гаража, а не и от двата дарени имота.

Ответницата в производството Я. П. З. оспорва жалбата. Счита, че тя не следва да се допуска до разглеждане по същество, евентуално – че е неоснователна.

Касационен въпрос

С определение № 34 от 01.02.2021 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ПК по въпроса следва ли съдът да изложи мотиви, когато счете някое доказателствено средство за недостоверно /констатирано е противоречие с решение № 24 от 28.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 4744/2008 г., I г. о. и решение № 96 от 10.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2756/2018 г., I г. о./ и на основание чл.280, ал.2, предл.3 за проверка на изводите на въззивния съд, че при отхвърляне на иска по чл.30, ал.1 ЗН срещу някой от наследниците на надареното лице съдът може да го уважи изцяло по отношение на останалите наследници, както и че възстановяването на запазената част следва да се извърши по правилото на чл.36 ЗН, въпреки че предмет на дарението са идеални части от два имота – апартамент и гараж.

Мотиви

За да

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари