Разпореждане №62/19.04.2021 по дело №

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 62

  гр.София, 19.04.2021 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като проверих подаденото от осъдения С. С. И., чрез адв. К. Б., искане за възобновяване на наказателно дело, с вх. № 3374 на ВКС от 19.04.2021 г.,

  УСТАНОВИХ:

  Във ВКС е постъпило вчнд № 842/2020г. по описа на Окръжен съд – Благоевград, към което е приложено горепосоченото искане. Въпреки че искането на осъдения е адресирано до ВКС, предвид разпоредбата на чл. 424, ал. 1 от НПК, компетентният да го разгледа съд е съответният апелативен такъв, тъй като изразеното недоволство е срещу постановен от окръжен съд като въззивна инстанция акт по чл. 419 от НПК, а именно – решение № 54 от 23.03.2021 г. по вчнд № 842/2020 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград, с което е потвърдено изцяло Определение № 8737 от 14.12.2020 г. по чнд № 395/2020 г. по описа на Районен съд – Гоце Делчев.

  С оглед изложеното, искането на осъдения И. за възобновяване на наказателно дело следва да се изпрати на Апелативен съд – София по компетентност за преценка на неговата редовност и допустимост, предвид което

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на производство пред ВКС по реда на Глава XXXIII от НПК по така подаденото от осъдения С. С. И. искане за възобновяване, с вх. № 3374/19.04.2021 г. на ВКС.

  Делото, ведно с искането, да се изпрати на Апелативен съд – София по компетентност.

  Препис от разпореждането да се изпрати на Районен съд – Гоце Делчев – за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  ( Лада Паунова )

  НД


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари