Определение №62/12.05.2021 по дело №1395/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 62

  гр. София, 12.05.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1395 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Делото е образувано по частна касационна жалба вх. № 262251/23.02.2021 г., подадена от Л. А. В.-С. и Т. С. С. срещу определение № 260302 от 5.02.2021 г. по ч. гр. д. № 27/2021 г. на Окръжен съд – Пазарджик, с което е потвърдено протоколно определение, постановено на 18.11.2020 г. по гр. д. № 1497/2019 г. на Районен съд – Пещера, с което на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК съдът е спрял производството по делото до приключване с окончателен съдебен акт на гр. д. № 262/2019 г. по описа на Районен съд – Пещера.

  За да потвърди обжалваното пред него определение, въззивният съд е посочил, че гр. д. № 1497/2019 г. по описа на Районен съд – Пещера е образувано по искова молба на Л. В.-С. и Т. С. срещу А. Т. и А. Т., с предмет на спорното право: установяване правото на собственост по отношение на следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор ***, поземлен имот с идентификатор *** и 1/4 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място]; при условията на евентуалност срещу А. Т. е предявен отрицателен установителен иск, че последната не е собственик на 3/8 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *** и от поземлен имот с идентификатор ***. С протоколно определение от 17.07.2020 г. производството по гр. д. № 1497/2019 г. е частично прекратено по отношение на предявения от Л. В.-С. и Т. С. срещу А. Т. иск за установяване, че ответницата не е собственик на 1/4 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *** и по акцесорната претенция по чл. 537, ал. 2 ГПК, тъй като в Районен съд – Пещера е образувано гр. д. № 262/2019 г., по което е предявен положителен установителен иск от А. Т. срещу Л. В.-С. и Т. С. за установяване правото на собственост на ищцата върху 4/8 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор ***. При въззивната проверка на определението за прекратяване, Окръжен съд – Пазарджик е приел, че определението е неправилно, тъй като не е налице идентитет между двете дела, и го е отменил; дал е указания на първоинстанционния съд, при наличието на процесуална възможност, да обедини двете дела за разглеждане и решаване в едно общо производство. С протоколно определение от 18.11.2020 г. по гр. д. № 1497/2019 г. Районен съд – Пещера е приел, че е невъзможно да бъдат изпълнени указанията на въззивната инстанция, тъй като двете дела са на различен етап, с оглед на което е спрял производството по делото до окончателното приключване на гр. д. № 262/2019 г. по описа на Районен съд – Пещера.

  Въззивният съд, за да потвърди обжалваното пред него определение, е приел, че в конкретния казус, в две различни производства, между едни и същи страни, се решава въпросът за установяване правото на собственост по реда на чл. 124 ГПК по отношение на поземлен имот с идентификатор ***. По гр. д. № 262/2019 г. по описа на Районен съд – Пещера е постановено решение по съществото на спора, което към момента не е влязло в законна сила. С оглед на това съдът е заключил, че е налице преюдициален спор, по който със сила на пресъдено нещо ще бъдат признати права, релевантни за субективното право по гр. д. № 1497/2019 г. на Районен съд – Пещера. Последното следва да бъде спряно и да изчака влизането в сила на решението по преюдициалния спор. Признаване правото на собственост на А. Т. върху 4/8 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор ***, спрямо ищците в настоящото производство, със сила на пресъдено нещо рефлектира върху изводите на съда

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари