Определение №612/16.11.2020 по дело №438/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №612

  [населено място], 16.11.2020 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на тринадесети октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. дело № 438 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Н. М. М. и Ю. К. М., дейставаща лично и със съгласието на своя баща К. Й. М., обжалват решение № 2517 от 18.11.2019 г. по в.гр.д. № 3133/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което след частична отмяна са отхвърлени исковете на настоящите жалбоподатели срещу ЗК „Лев Инс“ АД, [населено място] за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на ПТП, настъпило на 26.03.2014 г. – на Н. М., съответно, за разликата от 5 000 лв. до 26 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 26.03.2014 г. до окончателното изплащане на сумата и на Ю. М. - за разликата от 20 000 лв. до 50 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 26.03.2014 г. до окончателното изплащане на сумата.

  В касационната жалба сочат основание по чл. 281, т. 3 от ГПК – нарушение на материалния закон. Считат, че решението е неправилно по отношение на определения размер на дължимото застрахователно обезщетение за неимуществени вреди. Позовават се на константната практика на Върховния касационен съд по приложението на чл. 52 от ЗЗД. Изложени са съображения за недостатъчно оценяване на всички релевантни критерии за определяне на дължимото обезщетение, а именно интезитета, продължителността и характера на претърпените болки и страдания, както и икономическото развитие на страната.

  Молят да се отмени решението в обжалваните части.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК сочат следният правен въпрос:

  Приложението на принципа на справедливост, във връзка с критериите при определяне на конкретен размер обезщетение за неимуществени вреди по чл. 52 от ЗЗД, в хипотеза на предявен пряк иск срещу застрахователя във връзка с приложението на т. 11 от ППВС 4/68 г., с което обосновава основание за допускане касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба - ЗК „Лев Инс“ АД, не заявява становище по същата.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:

  Касационната жалба е подадена в срок. Съобщение с препис от решението е връчен на 26.11.2019 г. Касационната жалба е от 17.1.2019 г. Следователно е в срока по чл. 283 от ГПК.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за неоспорен от страните извода на първоинстанционния съд, че е налице състояло се пътно-транспортно произшествие на 26.03.2014 г. в [населено място]. Вина за настъпване на ПТП има водач на лек автомобил, който е имал качеството на застраховано лице към момента на настъпване на инцидента, както и факта на настъпилите физически увреждания за ищците Н. М. и Ю. М., които са в пряка причинно-следствена връзка с вредоносното действие, извършено от водача на лекия автомобил, чиято отговорност е застрахована при ЗК „Лев инс“ АД. Пред въззивния съд, сезиран с въззивна жалба от застрахователя, не са оспорени фактите, а е оспорено заключението на първоинстанционния съд, че обезщетенията са в размер на 26 000 лв за Н. М. и 50 000 лв за Ю. М..

  Като е съобразил заключението по допуснатата по делото СМЕ, въззивният съд е установил, че вследствие на инцидента Н. М. е получила следното увреждане - „Травматична миалгия на шията“ - болка в областта на мускулите, която е продължила за период от около две седмици и се е провокирала при движение на главата. В този период пострадалата е търпяла болки, като при нужда е следвало да приема обезболяващи. Това е обусловило извод за следващо се обезщетение от 5 000 лв. Ю. М. е получила увреждането „Мозъчно сътресение. Разкъсване на вътрешната колатерална връзка на дясното коляно“. Сътресението е протекло без загуба на съзнание, което е налагало спазването на режим за по-голям покой, ненатоварване, избягване гледането на телевизия, кино, четене и др. подобни дейности, а втората

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове