Определение №610/30.11.2020 по дело №2925/2019

Спорът е разрешен с Решение №22/23.09.2021 по дело №2925/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
За сервитутите по Закона за енергетиката.
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми септември, през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 2925/2019 год. и за да произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „ЧЕЗ Разпределение България” АД против решение № 1945/29.07.2019 г. по т.д.№ 1191/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което, след частична отмяна на решение № 1759/27.08.2018 г., поправено с решение № 2423/06.12.2018 г. по т.д.№ 9425/2016 г. на Софийски градски съд, касаторът е осъден да заплати на „България Портфолиос„ООД сумата от 34 415,40 лева , представляваща втора вноска от цената по договор № ДП 60962/29.12.2011 г. за изкупуване на съоръжения за присъединяване към електроразпределителната мрежа / ЕРМ /, ведно със законната лихва върху същата, считано от завеждането на иска - 27.12.2016 г. до окончателното й изплащане. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с материалния закон, тъй като въззивният съд не е съобразил, че титуляр на сервитутното право по чл.64 ЗЕ може да бъде само енергийно дружество и съгласно мотивите му е напълно неясно, как в полза на ответника е възникнал или преминал сервитут, единствено по силата на изграждане съответните му съоръжения от ищеца / електропроводни линии / в имот, към момент към който същият е собственост на ищеца, и последващо разпореждане с него в полза на трети лица. Касаторът счита за относима и приложима нормата на чл.64 ал.8 ЗЕ, предл. второ / сегашна редакция, изм. ДВ бр.83 от 2018 г. /, в която изрично е предвидено, че когато сервитутната зона не попада в имота, в който се изгражда площадков енергиен обект / трафопост /, какъвто е настоящия случай, за този обект се учредяват сервитути , т.е. поддържа довода си, че тези сервитути не възникват по силата на закона. Учредени сервитутни права в случая се твърдят за поземления имот, в който е разположен трафопоста – УПИ ХХХІХ- 30 от кв.1 по плана на [населено място] баня, но не и за имота, в който са изградени присъединяваните жилищни сгради и съответно са разположени кабелните линии, захранващи тези сгради - УПИ ХХХVІІІ – 30 от кв.1 по плана на [населено място] баня. Касаторът счита, че чл.64 ал.8 ЗЕ е тълкувателна по своя характер норма - изяснява волята на законодателя относно начина на възникване на сервитутите - затова има обратно действие - от влизане на ЗЕ в сила / 09.12.2003 г. /, позовавайки се на Решение № 11/ 09.07.1996 г. по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари