Решение №61/14.05.2021 по дело №837/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  9

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 61

  София, 14.05.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на десети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря ИНА АНДОНОВА ……………………...........…. и с участието на прокурора от ВКП Румяна Арнаудова, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 837 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 18 ЗПП – във вр. чл. 17, ал 1, т.т. 8 и 4 ЗПП.

  Образувано е по протест (с вх. № 301421/5.ІV.2021 г.) на прокурор от Софийската градска прокуратура, подаден срещу решение (протоколно) от 29.ІІІ.2021 г. на Софийски градски съд, ТК, с-в VІ-3, постановено по фирмено дело № 606/09 г., с което в регистъра на политическите партии, воден от същия съд, са били вписани – по заявление с вх. № 285649/1.ІІІ.2021 г. - промени по партидата на политическата партия „Възраждане на Отечеството“, регистрирана по фирмено дело № 606/09 г. с партиден № 373, том 12, раздел Х, стр. 55, както следва:

  ~ ВПИСВА нов състав на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет /НПС/:

  1. Н. С. М. - председател;

  2. Е. Д. М. - зам. председател;

  3. П. Д. П. - зам. председател;

  4. В. Г. Г. - главен секретар;

  5. В. А. Ч. - секретар;

  6. К. Г. К.;

  7. Г. М. С.;

  8. Д. Хр. К.;

  9. Ю. М. Б.;

  10. И. Л. И..

  ~ ЗАЛИЧАВА като членове на НПС /Национален политически съвет/ на ПП „Възраждане на Отечеството“ лицата С. Л. Б. и К. Л. И..

  В откритото съдебно заседание пред ВКС представителят на Върховната касационна прокуратура е заявил, че поддържа протеста и всички съдържащи се в него оплаквания за неправилност на атакуваното първоинстанционно решение по ф.д. № 606/09 г., уточнявайки, че претендира единствено отменяването на този съдебен акт.

  Двамата процесуални представители на ответната по протеста ПП „Възраждане на Отечеството“ - адвокатите от САК Д. З. и Р. С. - са ангажирали идентични становища за неоснователност на изложените в прокурорския протест оплаквания за неправилност на обжалваното решение на фирмения съд, претендирайки за потвърждаването му.

  Върховният касационен съд на Републиката, търговска колегия, първо отделение, констатира следното:

  За да счете, че са налице законоустановените предпоставки за вписване на промени във водения от него регистър на политическите партии по партидата на ПП „Възраждане на Отечеството“, отнасящи се до членовете на Изпълнителното бюро, Софийският градски съд е изложил следните съображения:

  Заявените за вписване обстоятелства, свеждащи се до промяна в състава на Изпълнителното бюро на НПС на ПП „Възраждане на Отечеството“, както и за приемане на оставките на двама от членовете на този Съвет, били настъпили действително и съществували, което се установявало от представените по делото доказателства, вкл. и приложенията към заявлението (с вх. № 285649/1.ІІІ.2021 г.). От тези писмени доказателства се установявало редовно свикване /след Конгреса от 5.ІХ.2020 г./ и провеждане както на заседанието на НПС на същата дата, но също и на последващите две негови заседания на датите 4.ІІ.2021 и 19.ІІ.2021 г. /във вр. с подадените молби за приемане на оставки на двама от членовете на НПС/. Същите доказателства обективирали законосъобразното и в съответствие с Устава на партията приемане на решенията със съдържанието, посочено в заявлението, понеже броят на членовете и състава на НПС, съобразно актуалният към датата на заседанията Устав /изменения, в който са били приети на редовен Конгрес на ПП от 5.ІХ.2020 г./ се определят от Конгреса /в случая точно от проведеният редовен такъв на 5.ІХ.2020 г./, докато в обхвата на правомощията на НПС оставало взимането на всички други решения, извън тези които са в изключителната компетентност на Конгреса, включително за избор на Изпълнително бюро на НПС.

  Въз основа на горните констатации съставът на първостепенния съд е приел – независимо от изразеното становище на прокурора от СГП за съществуването на пречки за вписване на исканите от молителя промени в регистъра на ПП – че били „налице предпоставките на чл. 17 от ЗПП, във вр. чл. 17

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари