Разпореждане №61/14.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 61

  гр. София, 14.05.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка вх.№ 4016/12.05.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 262151/08.01.2021 г. срещу Решение № 260904 от 29.10.2020 г. по гр. д. № 2631/2020 г. на Софийски градски съд, с подател Цветодара В. Й..

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 09.12.2020 г., считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 08.01.2021 г. – в срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Подписана е от адв. Е. С. И..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, намиращо се на л. 17 от въззивното производство.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от "Гаранционен фонд", [населено място], Код по БУЛСТАТ:[ЕИК], представлявано заедно от С. Г. С. и М. Н. К., чрез юрк. К. О. Я. с пълномощно, намиращо се към отговора.

  Не е представен е документ за внесена държавна такса в размер на 30.00 лв.

  С молба вх. № 28941/09.03.2021 г. в изпълнение на указания страната представя платежен документ за внесена държавна такса в размер на 30 лв., който не е наличен по делото.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 4016/12.05.2021 г. на Софийски градски съд.

  УКАЗВА на Софийски градски съд необходимостта от представянето на преводно нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв. на основание на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Като основание за извършеното плащане следва да се посочи обжалваният акт и делото, по което е постановен..

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.: ……………………


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари