Решение №61/09.06.2021 по дело №3958/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 61

  София, 09.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  при секретаря Славия Тодорова

  и в присъствието на прокурора

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр.дело № 3958 по описа за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молба вх. № 2090 от 22.04.2020 г. на М. П. К. от [населено място] за отмяна на влязло в сила въззивно решение № 409 от 27.12.2018 г., постановено по гр. д. № 525/2018 г. на Софийския окръжен съд.

  С посоченото решение въззивният съд е отменил решение № 106 от 11.05.2018г., постановено по гр.д.№ 340/2017г. на Ботевградския районен съд, и вместо него е признал за установено по отношение на молителката, че Г. М. М., Д. Г. З. и Г. Г. З. са собственици /първият ищец на 1/2 ид. част, останалите двама на по 1/6 ид. част/ по наследство и реституция по ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място] и същата е осъдена да им предаде владението върху имота на основание чл.108 ЗС, като е отхвърлил претенциите ѝ по чл. 72, ал. 1 и ал. 3 ЗС за заплащане на сумата 30 000 лв., представляваща стойността на направени подобрения в имота и за задържането му до заплащане на подобренията. С определение № 25 от 22.01.2020 г. по гр. д. № 3198/2019 г. на Върховния касационен съд, I г.о., решението не е допуснато до касационно обжалване.

  Молителката се позовава на основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК като излага твърдения, че са налице нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са ѝ били известни при решаването му, както и че е налице висяща прокурорска преписка, свързана с истинността/автентичността на приложеното по делото пълномощно на адвоката, представлявал ищците, поради което иска отмяна на влязлото в сила решение.

  Ответниците по молбата Г. М. М., Д. Г. З. и Г. Г. З., последният чрез назначения му особен представител адв. А. А., считат същата за неоснователна.

  Третото лице - помагач на молителката П. Т. П. взема становище за основателност на молбата.

  Върховният касационен съд, състав на ІІ г. о., след като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  За да отмени първоинстанционното решение и уважи исковете по чл. 108 ЗС, съставът на въззивния съд е приел за установено от фактическа страна, че общият наследодател на ищците Г. М. П. е починал 1963 г. и е оставил за свои наследници по закон децата си М. Г. М. и Р. Г. М., както и съпругата си Д. Р. П., която е починала през 1983 г. и оставила за наследници горепосочените лица. Ищците Д. Г. З. и Г. Г. З. са наследници на Р. Г. М., починала през 2005 г. Неин наследник е и синът ѝ И. Г. З., който не е участвал като страна по делото. Ищецът Г. М. М. е наследник на М. Г. М., починал през 1995 г., който е оставил като свой наследник и сина си П. М. М., починал през 2005 г. и оставил за наследник своя брат Г. М. М.. С решение № 55Р от 19.11.1996 г. на Поземлена комисия – Ботевград на наследниците на Г. М. П. е възстановена собствеността върху нива в м. „З.“, [населено място], с площ от 1,622 кв.м., съставляваща имот № * по картата на землището, който имот по одобрената през 2011г. кадастралната карта на [населено място] съставлява поземлен имот с идентификатор ***. Ищците са се снабдили и с констативен нотариален акт за собственост за процесния имот /№ 59/1997г./ на основание наследяване на Г. М. П. и реституция по ЗСПЗЗ. С констативен нотариален

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари