Определение №61/02.02.2021 по дело №2498/2020

Спорът е разрешен с Решение №98/23.07.2021 по дело №2498/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Компетентен ли е ректорът на университета да вземе решение за съкращаване на щата за длъжност, която не е академична, или съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3а ЗВО това е правомощие на академичния съвет?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети ноември през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 2498 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на А. Н. В., представлявана от адв. И. К., срещу въззивно решение № 542 от 04.05.2020 г., постановено по възз.гр.д. №321/2020 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е потвърдено решение № 5836/18.12.2019 г. по гр.д. № 16504/2019 г. на Районен съд – Варна. С първоинстанционното решение са отхвърлени предявените от жалбоподателката искове с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1, т.2 и т.3 - за отмяна на уволнението, извършено поради съкращаване на щата със заповед № РД – 17 - 2419/26.08.2019 г.; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „ръководител на финансов отдел, главен счетоводител“ във финансово-счетоводен отдел при Икономически университет – Варна; и за заплащане на обезщетение за периода на безработица поради уволнението в размер на сумата 17 634 лева.

В изложението си касаторката се позовава на основанията по чл.280, ал.1, т.3 ГПК и чл.280, ал.2, пр.3-то ГПК и счита, че касационният контрол следва да се допусне по въпроси, които обобщени се свеждат до: компетентен ли е ректорът на университета да взема решение за съкращаване на щата за длъжност, която не е академична, или съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3а ЗВО това е правомощие на академичния съвет на университета.

Ответната страна по жалбата – Икономически университет – Варна, представляван от ректора проф.д-р Е. С., в писмен отговор поддържа становище за липса на основания за допускане на касационния контрол и за неоснователност на подадената жалба.

Мотиви

По предпоставките за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира следното:

С въззивното решение е прието, че работодателят законосъобразно е упражнил правото си да прекрати трудовия договор с ищцата, извършено със заповед № РД – 17 - 2419/26.08.2019 г. - поради съкращаване на заеманата от нея единствена щатна бройка за длъжността „ръководител на финансов отдел, главен счетоводител“ във финансово-счетоводен отдел. Посочено е, че решението за съкращаване на щата е взето със заповед № РД-17-2147/26.07.2019 г. на ректора на университета и считано от същата дата е утвърдено новото щатно разписание, в което длъжността не фигурира. На ищцата е връчено едномесечно предизвестие № РД-17-2148/26.07.2019 г., а на 26.08.2019 г. й е връчена оспорената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. 2-ро, считано от 27.08.2019 г.

За да счете предявените искове за неоснователни, въззивният съд е приел, че съкращението е реално, работодателят не е имал задължение да извършва подбор, защото е премахната единствената щатна бройка за длъжността, заемана от ищцата и решението за съкращаване на щата е взето от компетентен орган. Във връзка с последното е посочил, че съгласно чл.24 ЗВО органи за управление на висшето училище са общото събрание, академичният съвет и ректорът. Правомощията им са регламентирани в разпоредбите на чл. 29 ЗВО, чл. 30 ЗВО и чл. 32 ЗВО. Общото събрание и академичният съвет нямат компетентност по въпросите за сключването и прекратяването на трудовите договори със служителите от академичния състав и с останалите служители, работещи във висшето училище. Функциите на АС са свързани с учебната и научната дейност на висшето училище, а на ректора на учебното заведение законодателят е възложил оперативната, представителната и административната дейност, вкл. и правомощията по сключването и прекратяването на трудовите договори със служителите

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари