Решение №61/16.07.2021 по дело №2051/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 61

  гр. София, 16.07.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 09 март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  при секретаря Ванюша Стоилова, като разгледа докладваното от съдия З.Атанасова гр.дело № 2051 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по делото е по реда на чл. 290 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от ответника „Енерго- Про Продажби“ АД, чрез адв. Н. Б. срещу решение № 404/11.03.2020 г. по в.гр.дело № 198/2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 5306/28.11.2019 г. по гр.дело № 12485/2019 г. на Варненския районен съд, с което е прието за установено между страните, че ищецът С. К. М. от [населено място] не дължи на ответника „Енерго-Про Продажби“ АД сумата 11 541.50 лв., от която 8 701.10 лв. представляваща стойност на служебно начислена ел.енергия от 44 017 кВтч за минал период от 01.07.2018 г. до 28.03.2019 г. и 2 840.40 лв., представляваща стойност на служебно начислена ел.енергия от 15268 кВтч за минал период от 29.03.2018 г. до 30.06.2018 г. за обект на потребление, находящ се в [населено място], [улица] на основание чл.124,ал.1 ГПК. Поддържаните основания за неправилност на решението са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск се отхвърли.

  Ответникът по касационната жалба С. К. М., чрез адв.С. В. в писмен отговор е изразил мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба.

  С определение № 756/07.12.2020 г., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване по чл.280,ал.1,т.1 ГПК на въззивното решение на Варненския окръжен съд по правните въпроси:1. следва ли въззивният съд при постановяване на решението си да вземе предвид и да обсъди всички относими към изхода на спора възражения, въведени във въззивната жалба от въззивника и събрания в хода на производството доказателствен материал. 2. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него ел.енергия след изменението на ЗЕ в сила от 17.07.2012 г., които нарушения са установени при извършена проверка в периода 23.11.2018 г. до 28.03.2019 г./погрешно посочен краен момент 03.05.2019 г./

  Върховният касационен съд като взе предвид доводите на страните и извърши проверка на обжалваното решение намира за установено следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 от ГПК от надлежна страна в процеса срещу въззивно решение, подлежащо на касационно обжалване и е процесуално допустима.

  С обжалваното въззивно решение на Варненския окръжен съд по в.гр.дело № 198/2020 г. е потвърдено решението от 28.11.2019 г. по гр.дело № 12485/2019 г. на Варненския районен съд, с което е прието за установено в отношенията между страните, че ищецът С. М. не дължи на ответника „Енерго-Про Продажби” АД сумата 11 541.50 лв., от която 8701.10 лв., представляваща стойност на служебно начислена ел.енергия от 44017 кВтч за минал период 01.07.2018 г. - 28.03.2019 г. и 2840.40 лв., представляваща стойност на служебно начислена ел.енергия от 15268 кВтч за минал период от 29.03.2018 г. – 30.06.2018 г. за обект на потребление, находящ се в [населено място], [улица] на основание чл.124,ал.1 ГПК.

  Съдът е приел за безспорно между страните, че ищецът С. М. е потребител на електроенергия по силата на договорни отношения с ответника, както и че имотът, в който е монтиран процесният електромер, е присъединен към електропреносната мрежа.

  Прието е за установено от Констативен протокол от 28.03.2019 г., че на посочената дата е извършена проверка на СТИ, отчитащо потреблението в обекта на ищеца, като предвид констатираните показания в регистър 1.8.3. и в регистър 1.8.0. е извършена подмяна на електромера и монтиране на нов при посочени нулеви показания за дневна и нощна тарифа.

  Съдът е приел, че е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари