*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №83/12.05.2022 по дело №2859/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси
1. Ако дължимата по договор парична сума, която е предмет на предявената искова претенция, е уговорена в чуждестранна валута, може ли съдът да присъди нейната левова равностойност?

2. В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в националната валута на страната, а не в чуждестранната валута, уговорена в кредитния договор и кредитът е остойностен в чуждестранна валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът сключен в националната валута на страната и в коя валута се дължи връщането на кредита?
Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на девети декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 2859 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“ АД против решение № 100006 от 23.2.2020 г., постановено по в. т. д. № 231 по описа за 2019 г. на Великотърновския апелативен съд, с което е отменено решение № 32 от 14.3.2019 г. по т. д. № 129 по описа за 2018 г. на Плевенския окръжен съд в частите, с които Х. И., Е. И. и Ц. И. са осъдени да заплатят на „Юробанк България“ АД сумата от 100 000 швейцарски франка, представляваща част от главница по договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 37556 от 22.6.2008 г. и договор за встъпване в дълг от 22.11.2010 г. и вместо него е постановено друго решение за осъждане на Х. И., Е. И. и Ц. И. да заплатят солидарно на „Юробанк България“ АД сумата от 118 170 лв., представляваща равностойността на част от дължимата главница в размер на 100 000 швейцарски франка, която левова равностойност е изчислена по курс „купува“ към датата на усвояване на кредита-25.06.2008 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на исковата молба до окончателното изплащане.

Мотиви

Касаторът твърди, че решението на Великотърновския апелативен съд е неправилно поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи очевидна неправилност и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната (евро), а не в чуждестранната валута (щвейцарски франкове), уговорена в кредитния договор, и кредитът е остойностен в чуждестранна валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1.Ако дължимата по договор парична сума, която е предмет на предявената искова претенция, е уговорена в чуждестранна валута, може ли съдът да присъди нейната левова равностойност? 2. В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в националната валута на страната, а не…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари