Определение №60905/17.12.2021 по дело №2530/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60905

  гр. София, 17.12.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на единадесети ноември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 2530/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на С. Н. С. чрез адв. В. против решение № 260061 от 25.02.2021 г. по гр. д. № 590/2020 г. на Окръжен съд – Русе.

  Ответникът „Електроразпределение Север“ АД с ЕИК[ЕИК] и седалище [населено място] чрез адв. К. е подало отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, с който изразява становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение приема следното:

  Предмет на жалба е горецитираното въззивно решение, с което е отменено решение № 260014/20.08.2020 г. по гр. д. № 1597/2020 г. на Районен съд – Русе за уважаване на предявения от С. Н. С. против „Електроразпределение Север“ АД отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК и е отхвърлена претенцията за признаване в отношенията между страните несъществуването на вземане на ответника в размер на 11 269. 46 лв., съставляваща цената на количеството потребена електроенергия, определена допълнително въз основа на извършена корекция на сметката на абоната за минал период – от 15.05.2016 г. до 13.02.2020 г., за която е издадена фактура № [ЕГН]/31.03.2020 г., клиентски № [ЕГН], с адрес на обекта на потребление: [населено място], [улица] е ангажирана отговорността на ищеца за разноски.

  Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е съобразил данните, отразени в констативен протокол от 13.02.2020 г. на служители на „Електроразпределение Север“ АД - Варна за извършена на посочената дата техническа проверка на електромера, монтиран на обекта на ищеца в [населено място], [улица], при която са снети показанията му, а измервателният уред е демонтиран и изпратен за експертиза в Български институт по метрология (БИМ). Посочено е, че при извършената метрологична проверка от БИМ и проведен софтуерен прочит на устройството е установено наличие на преминала енергия през тарифа 1.8.3 и тарифа 1.8.4, която е невизуализирана на дисплея на средството за търговско измерване (СТИ). Според резултатите от съставения от БИМ констативен протокол № 341 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари