*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №60/09.05.2022 по дело №3452/2019


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кои са материално-правните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков офис /клон/, единият от които се закрива и в него работи уволненият служител?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на осми декември две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

при участието на секретаря разгледа докладваното от съдия Декова гр.дело №3452 по описа за 2019 год.

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“ АД, представлявано от юрисконсулт Ч., срещу въззивно решение от 26.02.2019г. по в.гр.д.№324//2019г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 24.10.2018г. по гр.д.№43233//2016г. на Софийски районен съд за уважаване на предявените от П. И. К. искове с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1 и т.3.

Касаторът счита, че са налице основания по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и 3 за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по жалбата П. И. К., чрез процесуален представител адв.А., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:

С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение за уважаване на предявените от „Юробанк България“ АД срещу П. И. К. искове с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1 и 3 за признане за незаконно и отмяна на уволнението му, извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, пр.1 със заповед № 1998/11.05.2016г. на директора на директора на „Човешки ресурси“ и началник отдел „Кадри“, упълномощени от председателя на УС и главен изп.директор и прокуриста на „Юробанк България“ АД и за заплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 КТ.

По делото е безспорно установено, че ищецът е работил по безсрочно трудово правоотношение при „Алфа Банка- клон България“ ,въз основа на трудов договор от 03.06.2013 г. на длъжността „ръководител, офис, банка“ в офис на банката в [населено място], че предприятието на „Алфа Банка- клон България“ е прехвърлено на „Юробанк България“ АД с договор от 29.02.2016 г. и съгласно подписаното допълнително споразумение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или…
 • Решение № 28 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 3055/2018 г. 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали при закриване на структурно обособено звено има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор с работници или служители на сходна длъжност в друго структурно обособено звено?
 • Решение № 105 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 3326/2018 г. 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са материалноправните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието, когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков клон (офис), единият от който се закрива и където работи уволненият?
 • Решение № 228 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 782/2018 г. 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са юридическите факти (материално-правните предпоставки), които пораждат основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо (закриване на част от предприятието), когато работодателят е банка?

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са материално-правните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков офис /клон/, единият от които се закрива и в него работи уволненият служител? и включващите се в…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари