Определение №60861/06.12.2021 по дело №2619/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60861

  София, 06.12.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА ЧЛЕНОВЕ:МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  гр.дело № 2619/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх. №2448/16.04.2021г. на С. А. С., подадена чрез адв. Д.Д. от АК Велико Търново, против въззивно решение № 84/15.03.2021г. по възз.гр.д. № 745/2020 г. по описа на Окръжен съд Велико Търново, с което е потвърдено решение № 375 от 22.04.2020г., постановено по гр.д. № 929/2019г. на ВТРС. С първоинстанционното решение е обявявен за недействителен на основание чл. 135 ЗЗД по отношение на „Юробанк България“ АД в качеството му на универсален правоприемник на „Банка Пиреос България“АД договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.12.2014г., обективиран в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том III, рег. № 4833, дело № 330/2014 г. на нотариус С. К., рег. № 611 в НК, РС Велико Търново, с който С. А. С. е продал на Р. Б. Б. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор.............. по КККР на [населено място], общ. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД – 18 – 39/18.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: местност „Баба Маньовица“, с площ 1023 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска земя, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, категория X /десета/, при съседи на имота: ............................, ........................, ...................................., ........................................, .............................., .............................., заедно с построените в него сграда, с идентификатор ........................., с предназначение жилищна сграда - еднофамилна на 1 ет., със застроена площ от 20, 00 кв. м., при съседи: ........................... и сграда с идентификатор ....................................., с предназначение жилищна сграда - еднофамилна на 1 ет., със застроена площ от 9, 00 кв. м., при съседи: ....................................

  С решението първоинстанционният съд се е произнесъл и относно разноските, като е осъдил ответниците С. А. С. и Р. Б. Б. да заплатят на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД сумата от 481, 40 лв. /четиристотин осемдесет и един лева и четиридесет стотинки/, представляваща общ размер на сторените от ищеца съдебно – деловодни разноски.

  В касационната жалба се поддържа, че атакуваното въззивно решение е неправилно - поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е за отмяна на решението и отхвърляне на иска.

  В изложението към касационната жалба касаторът поставя въпрос, във връзка с който твърди, че е разрешен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари