*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За начина, по който могат да бъдат обективно съединени искове с правно основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД (чл. 301 от ТЗ), чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД и чл. 40 от ЗЗД, за недействителност на една сделка и за начина (поредността), по който съдът следва да разгледа същите и за това налице ли е „произнасяне по непредявен иск“по смисъла на чл. 270, ал. 3, изр. 3 ГПК, в случаите когато съдът се е произнесъл по отношение на евентуално предявен иск, без да се е сбъднало условието под което е предявен?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 13.10.2021 (тринадесети октомври две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:
Зоя Атанасова

Членове:
Владимир Йорданов, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 2055 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 3303/02.03.2021 година, подадена от „А.“ Е. , срещу решение № 1585/30.12.2020 година на Софийския апелативен съд, търговско отделение, 3-ти състав, постановено по гр. д. № 2319/2020 година.

С обжалваното въззивно решение е обезсилено първоинстанционното решение № 522/13.03.2020 година на Софийски градски съд, VІ-то търговско отделение, 5-ти състав, постановено по гр. д. № 1340/2018 година, с което е прогласена, по иск предявен от „А.“ Е. срещу „Фул О.“ АД, недействителността на договор за покупко-продажба от 12.01.2018 година, обективиран в нотариален акт № , т. , рег. № , дело № / година на Ю. К.-нотариус с район на действие района на Софийския районен съд, вписан под № в регистъра на Нотариалната камара с който „А.“ Е., в качеството си на продавач и действащо чрез пълномощника си Б. С. В. е продало на „Фул О.“ АД, в качеството му на купувач 1/5 идеална част от описаните в нотариалния акт имоти, на основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, като са оставени без разглеждане евентуално съединените с този иск искове по чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД и чл. 40 от ЗЗД, а по иск с правно основание чл. 108 от ЗС, предявен от „А.“ Е. срещу „Ин“ Е. , е признато за установено по отношение на второто дружество, че първото е собственик по горепосочените имоти, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари