*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли и има ли процесуалното задължение на въззивната инстанция да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 13.10.2021 (тринадесети октомври две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:
Зоя Атанасова

Членове:
Владимир Йорданов, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № ****** по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № ****** година.

С обжалваното въззивно решение е отменено първоинстанционното решение № ****** година, и е постановено ново, с което е отхвърлен предявеният от „Ц. М.“ Е. срещу Д. Д. В. иск с правно основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 45 от ЗЗД, за признаване за установено, че В. дължи на дружеството сумата от 13 216.25 лв., представляваща обезщетение за причинените на „Ц. М.“ Е. имуществени вреди от ПТП, настъпило на 15.02.2018 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.10.2019 година до окончателното плащане, както и сумата от 238.65 лева лихва за забава за периода от 25.02.2019 година до 17.05.2019 г., за които суми е налице заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № ****** година по описа на Районен съд Враца.

В подадената от „Ц. М.“ Е. касационна жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение на Окръжен съд Враца е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да се постанови ново, с което предявеният от дружеството срещу Д. Д. В. иск, с правно основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 45 от ЗЗД, да бъде уважен. В изложенията си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът твърди, че са на налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Враца по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1, т. 3 и чл. 280, ал. 2, пр. 3 от ГПК.

Ответникът по касационната жалба Д. Д.В. е подал отговор на същата с вх. № 251/19.05.2021 година, с които е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 225/02.12.2020 година на Окръжен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При уважен иск срещу делинквента по чл. 45 ЗЗД, допустим ли е пряк иск по чл. 407, ал. 1 ТЗ /отм./ от увредения срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”? 2. Има ли решаващо значение плащането на сумата, присъдена на основание чл. 45 ЗЗД за допустимостта или евентуалната основателност на…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност” на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно дейността на въззивната инстанция като инстанция по съществото на спора, характера на второинстанционното производство като ограничено въззивно обжалване, възможността въззивният съд да препрати към мотивите на първоинстанционния съд по реда на чл. 272 ГПК и за задължението му да обсъди релевираните оплаквания във въззивната жалба, както и защитните доводи…
 • Решение №104/09.10.2019 по дело №625/2019 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди в съвкупност всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, относими към правния спор и да посочи защо игнорира дадени доказателства, а други кредитира напълно.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди всички доводи и възражения на страната във въззивната й жалба и да изложи свои собствени решаващи мотиви по предмета на спора. Относно възможността, респ. допустимостта, въззивният съд да мотивира решението си чрез препращане на основание чл. 272…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли и има ли процесуалното задължение на въззивната инстанция да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото? (По иск с правно основание чл. 422 ГПК, във връзка с чл. 45 ЗЗД, за признаване за установено, че ответникът дължи на…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари