*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №24/17.05.2022 по дело №2123/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 2123/2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адвокат В. М., срещу решение №460 от 02.03.2021 г. по в.гр.д. №2573/2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 3548 от 29.07.2020 год. по гр.д. № 19499/2019 г. на Варненския районен съд. С първоинстанционното решение е установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че ищецът Л. М. В. не дължи сумата от 11348.74лв. по фактура № 0287391177/18.11.2019г., претендирана поради извършена корекция на сметка на клиентски № 13000735999 и абонатен № 0702804144 за периода от 30.01.2018г. до 29.01.2019г. за обект на потребление с адрес: [населено място], [улица].

Мотиви

Според въззивния съд дружеството е посочило като основание за дължимостта на сумата и нормата на чл. 183 ЗЗД. Не е установена консумацията на ел.енергия в размер на 58854.9кВтч от клиента без заплащането и. Сумата в посочения размер от 11348.74лв. не е ясно по каква разценка и за кои подпериоди е приложена. СТЕ е посочила, че сумата от 11348.74 лв. е математически вярно изчислена, но за показаните в становището от 14.11.2019 г. подпериоди и цени, без последните да са тези, одобрени от КЕВР за дневна, нощна и върхова. Изчисленията са направени по технологични цени, но данни за тях липсват по делото. Не се установява и при какви данни в тарифа 1.8.4. е монтиран процесният електромер 1114171463591506 на 14.11.2014г., видно от протокол № 1204523, като предположенията на вещото лице са, че е монтиран при нулеви такива за Т4, като нов, след като останалите видими регистри Т1, Т2 и Т3 са с нулеви показания. Няма данни за сумарния регистър 1.8.0 нито в цитирания протокол, нито в протокола на БИМ и дали отчетените показания в Т4, сумирани с тези от Т1, Т2 и Т3 дават стойността по сумарния регистър, както следва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари