Определение №60854/23.12.2021 по дело №4170/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Какви са задълженията на въззивния съд в производството по чл. 294 ГПК, при връщане на делото за ново разглеждане от ВКС с указания да се произнесе по иск с различна правна квалификация?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закрито заседание на девети декември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова гр.дело № 4170 по описа за 2021г. взе предвид следното:

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба от „Енерго – Про Продажби“ АД, [населено място], чрез адвокат Банков, срещу въззивното решение на Варненски окръжен съд №1215/12.07.2021г. по в.г.д.№507/2021г.

В жалбата са изложени доводи за неправилност на атакуваното решение поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения.

Насрещната страна В. Б. В. с писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 от ГПК, чрез адвокат С., оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че подадената същата не отговаря на изискванията за излагане на касационни основания, поради което е недопустима. В условие на евентуалност твърди, че не са налице основания за допускане на обжалването, тъй като не са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 ГПК по първия поставен въпрос и предпоставките по чл.295, ал.1 от ГПК по втория въпрос. По същество излага становище за неоснователност и необоснованост на жалбата.

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

Мотиви

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Въззивното решение е постановено по реда на чл.294 от ГПК, след постановено отменително решение №26/15.02.2021г. по г.д.№1979/2020г. на ВКС, ІV г.о. и връщане на делото за разглеждане от друг състав с указания по приложение на материалния закон и за допускане на съдебно – техническа експертиза.

С решението, постановено при повторното разглеждане, въззивният съд е потвърдил решението на първостепенния Районен съд Варна, с което на основание чл.124, ал.1 от ГПК е прието за установено в отношенията между страните, че В. Б. В. не дължи на „Енерго – Про Продажби“ АД сумата от 8 763, 94лв., представляваща корекция на консумирана електроенергия за периода 22.12.2016г. до 21.12.2017г. по отношение на обект [населено място], м.“Вилите“ № – УПИ ... ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №26/15.02.2021 по дело №1979/2020
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение
  Решение № 549 от 29.10.2010 г. по гр. д. № 56/2010 г.
  Какво трябва да е съдържанието на доклада на съда по чл. 146 ГПК, последиците от недаване на указания за кои факти и обстоятелства страните не сочат доказателства във връзка с чл. 266, ал. 1 ГПК? Има ли преклузия да се сочат нови обстоятелства и се искат нови доказателства, извън хипотезите…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 385 от 10.05.2010 г. по гр.д. № 1245/2009 г.
  За съдържанието на доклада по чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК, чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК, в каква степен на конкретност съдът е следвало да укаже подлежащ на доказване факт , свързан с формалното връчване на заповед за определяне на сума по обезщетение във връзка с отчуждаване…
 • Решение
  Решение № 700 от 06.12.2010 г. по гр.д. № 304/2010 г.
  По въпросите за съдържанието на доклада на съда по чл. 146 ГПК, последиците от недаване на указания за кои факти и обстоятелства страните не сочат доказателства във връзка с чл. 266, ал. 1 ГПК, както и преклудирана ли е възможността да се сочат нови обстоятелства и се искат нови доказателства,…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г.
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари