Определение №60853/23.12.2021 по дело №4148/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закрито заседание на девети декември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова гр.дело № 4148 по описа за 2021г. взе предвид следното:

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба от „Електроразпределение – Север“ АД, [населено място], чрез адвокат А., срещу въззивното решение на Великотърновски окръжен съд №294/06.07.2021г. по в.г.д.№315/2021г.

В жалбата са изложени доводи за неправилност на атакуваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Насрещната страна Ц. Т. С. с писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 от ГПК, чрез адвокат Т., оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, тъй като не е ясно дали обжалваното решение е постановено в противоречие със задължителната практика на ВКС или въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Посочва, че възраженията срещу доклада по делото са направени едва с касационната жалба, което е недопустимо. Твърди още, че въззивното решение е постановено въз основа на цялостен анализ на доказателствата по делото. По отношение на третата група въпроси сочи, че пропуските в процесуалните действия на страните не могат да обосноват искането за тълкуване на чл.55 от ПИКЕЕ. По същество излага становище за неоснователност и необоснованост на жалбата.

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

С атакуваното решение Великотърновски окръжен съд е потвърдил решението на първостепенния Районен съд Свищов, с което на основание чл.124, ал.1 от ГПК е прието за установено в отношенията между страните, че Ц. Т. С. не дължи на „Електроразпределение – Север“ АД сумата от 5 080,14лв., представляваща начислена сума на основание чл.55 от ПИКЕЕ по партида с клиентски ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №75/13.04.2021 по дело №2206/2020
  1. За задължението на съда да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните опитните и логическите правила. 2. За правото на доставчика на електроенергия едностранно да коригира сметките на потребителя само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставената електроенергия…
 • Решение
  Решение № 80 от 03.05.2018 г. по гр. д. № 2560/2017 г.
  Какви са последиците от разпределението на тежестта на доказване в гражданския процес и кои доказателства следва да се считат за новооткрити и да се приемат във въззивното производство. ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 61 от 01.03.2016 г. по гр. д. № 4578/2015 г.
  Относими и допустими ли са за доказване на предпоставката по чл. 135, ал. 1, изр. 2 от ЗЗД – „знание за увреждането“ у ответника-приобретател по атакувания с иска възмезден вещно-прехвърлителен договор („лицето, с което длъжникът е договарял“), свидетелски показания за обстоятелствата, че същият не владее и не ползва недвижимия имот,…
 • Решение
  Решение № 226 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 921/2010 г.
  Дали пълното доказване може да се осъществи само въз основа на преки доказателства?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №26/09.04.2020 по дело №1764/2019
  Доказателство ли е прието по делото тефтерче, в което са направени записки, които не са подписани, но за които са събрани доказателства от кого са направени?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г.
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари