Определение №60802/23.11.2021 по дело №1847/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността и и независимо дали съдът възприема или не експертното заключение, следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети октомври, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело №1847/2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД, [населено място], чрез пълномощника му адвокат Н. Банков, срещу решение №488 от 08.03.2021 г. по в.гр.д. №107/2021 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 261426 от 27.11.2020 год. по гр.д. № 9027/2020 г. на Районен съд - Варна. С първоинстанционното решение е установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че Й. Б. С. не дължи на касатора сумата от 6 198, 32 лева, представляваща начислена корекция на сметка за електроенергия, за периода от 31.10.2015 г. до 14.07.2020 г., по фактура № 0106264990/ 28.07.2020 г. по партида с кл. № 1100045347 и аб. № 0106306224, с адрес на потребление: [населено място],[жк], [жилищен адрес]. Според въззивния съд страните са в продажбено правоотношение, по силата на което ответникът продава на ищеца електрическа енергия срещу задължението на потребителя да заплати определена цена. На 14.07.2020 г. служители на „Електроразпределение Север“ АД са извършили проверка на СТИ фабр. № 1115031500792693 на обект на ищеца, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] в присъствието на свидетел. Електромерът е демонтиран, пломбиран с пломба № 689911 и е изпратен за проверка в БИМ при показания по нощна тарифа – 004687 и дневна тарифа – 015904. Тези обстоятелства са обективирани в констативен протокол № 5200515/14.07.2020г., който е подписан от служителите и свидетеля. Видно от констативен протокол № 448/22.07.2020 г. на Българския институт по метрология, при софтуерно четене е установена намеса в тарифната схема на електромера. Действително потребената и преминала през електромера енергия се разпределя и върху невизуализираната на дисплея тарифа 1.8.3 – 035084,2 кWh. Констатирано е още, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на електроенергия. На основание извършената проверка от “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД е изпратено уведомление до ищеца, с което го уведомяват, че съобразно ПИКЕЕ е направено преизчисление на количеството потребена електрическа енергия. От представеното становище за начисление на електрическа енергия от 28.07.2020 г. се установява, че е начислена общо ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 118 от 15.05.2012 г. по гр. д. № 588/2011 г.
  Може ли въззивният съд с оглед т. 10 от ТР № 1/04.01.2001 г. по гр.д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС, предвид твърденията на страните, служебно да възложи задача на вещото лице по графологичната експертиза, а именно – наред с нотариално завереното копие от предварителния договор да извърши проверка…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 241 от 23.10.2013 г. по гр. д. № 3194/2013 г.
  Може ли съдът да не възприеме заключението на СТЕ без да се мотивира защо, в съответствие с нормата на чл. 202 ГПК, съдебната практика приема, че съдът не е длъжен да възприеме заключението на вещото лице дори да не е оспорено от страните ? Може ли да се уважи иск…
 • Решение
  Решение № 108 от 16.05.2011 г. по гр. д. № 1814/2009 г.
  Следва ли съдът да допусне изслушване на експертиза, когато за изясняване на възникнали по делото въпроси са необходими специални знания? Да обсъди експертизата наред с всички доказателства по делото и да изложи мотиви защо възприема експертното заключение?
 • Решение
  Решение № 57 от 08.05.2014 г. по гр. д. № 7493/2013 г.
  Относно преценката на разнопосочни заключения на вещи лица.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари