Определение №60800/23.11.2021 по дело №1721/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60800

  София, 23.11.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми септември, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 1721/2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“ АД, [населено място], представлявано от Д. Ш. – изпълнителен директор и М. В. – прокурист, подадена от пълномощника юрисконсулт К. Х.-И., срещу решение №260098 от 31.12.2020 г. по в. гр. дело №372/2020 г. на Шуменския окръжен съд в частта, с която е потвърдено решение № 459 от 16.07.2020 г. по гр. дело №2957/2019г. на Шуменския районен съд за признаване за установено, че клаузите на чл.1, ал.1 и ал.3, чл.2, ал.1, чл. 6, ал.2, чл.20 и чл.22 от договор за покупка на недвижим имот HL 26784 от 25.09.2007г., сключен между ищцата И. С. И., [населено място] и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление в [населено място], са нищожни на основание противоречие със закона и касаторът е осъден на основание чл. 55, ал.1, пр.1 ЗЗД, да заплати на И. С. И. сумата от 1817,04 лв., платена без правно основание по договора за покупка на недвижим имот HL 26784 от 25.09.2007г. за периода 02.10.2014г.-10.03.2016г., в резултат на прилагания курс при превалутирането /курсовата разлика/ на вноските по кредита, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане.

  Ответницата по касационната жалба И. С. И., [населено място], чрез адвокат С. И., оспорва жалбата и иска присъждане на направените разноски.

  Въззивният съд е приел, че между страните, на 25.09.2007 г. в [населено място] е бил сключен договор за покупка на недвижим имот HL 26784, по силата на който „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД предоставя на И. С. И. кредит в швейцарски франкове с левова равностойност 35000 лева, за покупка на недвижим имот, находящ се в [населено място]. Кредитът бил обезпечен с вписана законна ипотека върху закупения недвижим имот в [населено място], , [улица] – молба вх. рег. 6351 под № 191, том I/26.09.2007 г., СВ Шумен, подновена с молба вх. рег.№ 6151/ 15.09.2017 г. Крайният срок за погасяване на кредита, включително дължимите лихви е 360 месеца, считано от датата на усвояване на кредита съгласно чл. 5 от Договора. Съгласно чл.1, ал.1 от Договора, банката предоставя на кредитополучателя кредит в швейцарски франкове, в размер на равностойността в швейцарски ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари