Определение №60749/03.11.2021 по дело №2217/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60749

  Гр.С., 03.11.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на втори ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.2217 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Е. С. Я. срещу решение №.41/18.03.21 по г.д.№.299/20 на ОС Разград – с което е потвърдено решение №.375/20.10.20 по г.д.№.799/20 на РС Разград за отхвърляне на предявения от касатора иск с правно основание чл.270 ГПК за прогласяване на нищожност на Заповед №.1995/22.07.13 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК, издадена по ч.г.д.№.1236/13 на РС Разград.

  Ответната страна „Уникредит Булбанк“АД оспорва жалбата; претендира юрисконсултско възнаграждение.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

  За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

  С обжалваното решение въззивният съд е приел, че атакуваният съдебен акт не страда от пороци, които водят до нищожност. Проследил е хронологично обстоятелствата, довели до издаването му: на 19.07.13 „Уникредит Булбанк“АД е подало заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу Е. С. Я. за сумите 19664,70лв. главница и 2168,53лв. лихви за периода 5.11.12-18.07.13, ведно с разноски; с разпореждане от 22.07.13 по ч.г.д.№.1236/13 съдът е допуснал незабавно изпълнение на сумите, както и на 1238,66лв. разноски; за тези суми на същата дата е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ и изпълнителен лист; печат за това е сложен на извлечението от счетоводните книги; освен него, по делото е представен и договор за банков кредит; няма данни за връчване на заповедта за изпълнение и отбелязвания за влизането й в сила.

  От правна страна е прието, че заповедта няма характер на съдебно решение, но съставлява съдебен акт, който има някои последици, присъщи на решенията, разрешаващи отнесен до съда правен спор; поради това нищожността на заповед, издадена по реда на глава 37 ГПК, може да се установява по иск на длъжника срещу заявителя на същите основания, на които нищожно би било постановено за същото вземане осъдително съдебно решение /опр.№.64/23.01.15 по г.д.№.141/15, ВКС/. Въззивната инстанция е посочила, че нищожно е това решение, което е постановено: от лице, което няма съдийска правоспособност; в незаконен състав; извън правораздавателната компетентност на съда; в нарушение на изискванията за форма /устно или неподписано/; напълно неразбираемо; ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари