Определение №60743/01.11.2021 по дело №2049/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60743

  Гр.София, 01.11.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.2049 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Буларко“АД /в несъстоятелност/ срещу решение №.26038/6.10.20 по г.д.№.13223/18 Софийски градски съд, ІІ В състав /поправено с решение №.260237/12.01.21/ в частта, с която, след частична отмяна на решение №.464424/6.08.18 по г.д.№.14179/17 на СРС, 24с., на основание чл.87 ал.3 ЗЗД е развален ненаименуван договор, обозначен като договор за дарение на недвижим имот, сключен във формата на нотариален акт №.36, т.2, рег.№.4101, д.№.195/10 по описа на нотариус З. Т., с който П. Г. Д. е прехвърлил в полза на „Буларко“АД идеални части от право на собственост върху недвижим имот, равни на 15кв.м. от общата площ на имота, със съответно произнасяне по разноски.

  Ответните страни М. П. Д. /конституирана на основание чл.227 ГПК в правата на наследодателя й П. Г. Д./, „Буларко инженеринг“ООД и „Свет - 1878“ЕООД не вземат становище.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

  За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

  С обжалвания акт е прието от фактическа стана, че: между П. Д. и други физически лица от една страна и „Буларко“АД от друга е бил сключен предварителен договор /от 19.10.06/, с който собствениците се задължават да учредят на строителя право на строеж върху урегулиран поземлен имот /с актуален идентификатор ...– планоснимачен номер по предходен план ..., кв...., парцел .../ по кадастралния план на [населено място], м.“М. л.-з.“/ с площ от 1323 кв.м. срещу задължение на дружеството да прехвърли правото на собственост върху някои от построените от него обекти в полза на учредителите; през 2010 между П.Д. и „Буларко“АД е сключен нов договор във формата на нотариален акт - по силата на който П. Д. е прехвърлил на дружеството идеални части от гореописания имот, равняващи се на ...кв.м. /при посочена площ на същия ...кв.м./; в т.3 на договора е предвидена възможност прехвърлителят да развали договора, ако дружеството не изпълни сключения по-рано предварителен договор; през 2016 страните по предварителния договор са изпратили нотариална покана на дружеството, с която са поискали разваляне на договора; поканата е била връчена чрез залепване на уведомление по реда ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари