Определение №60729/08.11.2021 по дело №1340/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60729

  София, 08.11.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и първи октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  МАРИЯ ХРИСТОВА

  като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 1340 по описа за 2021 г. взе предвид следното

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от “Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, чрез юрисконсулт И. Н., срещу въззивно решение № 260050/30.10.2020 г., постановено от Русенски окръжен съд по въззивно търг.д. № 336/2020 г.

  Излага доводи за неправилност поради противоречие с материалния закон – въззивният съд погрешно е счел, че с обявяването на договора за кредит за недействителен, поръчителят се освобождава от поетото солидарно задължение.

  Насрещната страна Т. Й. М., чрез назначения по делото особен представител адв. В. Р., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Евентуално поддържа неоснователност на касационната жалба.

  Р. П. П. е обикновен другар на ответника по иска Т. Й. М.. Решението, с което искът по отношение на Р. П. е уважен, е влязло в сила. Спорът пред ВКС е между ищеца по делото “Агенция за събиране на вземания“ ЕАД и ответника Т. М.. Между него и Р. П. спор за наличие на солидарност в техните задължения към ищеца, пред ВКС не стои. Насрещна страна по касационната жалба на “Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е само Т. М.. Р. П. изобщо не е страна по спора пред ВКС. Тя е имала също възможност, но не е обжалвала въззивното решение, с което искът против М. е отхвърлен. Неправилно администриращият съд е връчил копие от касационната жалба на страната. Депозираното от нея становище не може да се обсъжда от касационната инстанция.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

  Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2 ГПК.

  Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

  “Агенция за събиране на вземания“ ЕАД предявило искове против Р. П. и Т. Й. М. за приемане на установено, че двамата солидарно му дължат сумата от 18 200,05 лв., представляваща частично претендира главница по договор за потребителски паричен кредит за периода от 04.03.2018 г. до 14.04.2020 г., ведно със законната лихва, считано ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари