Определение №60721/29.12.2021 по дело №758/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Относно задължението на въззивния съд да мотивира решението си като изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства.
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
KРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 758 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от „ДЗИ- Общо застраховане“ЕАД против решение № 12556/29.12.2020г. по в.гр.д. № 1696/2020 г. на Апелативен съд- София в частта, с която частично е отменено решение № 5148/09.07.2019г. по гр.д. № 1510/2018г. на СГС и вместо него е постановено друго за осъждане на касатора да заплати на основание чл.226 КЗ /отм./ на С. В. С. - сумата от още 130 000 /сто и тридесет хиляди/ лв., а на Г. С. Н. - сумата от още 41 000 /четиридесет и един хиляди/ лв., представляващи застрахователни обезщетения за претърпени неимуществени вреди-болки и страдания от смъртта на Г. Д. К., настъпила в пряка-причинна връзка с ПТП, реализирано на 25.07.2014 г. ведно със законната лихва върху сумите, считано от 02.02.2015 г. до окончателното издължаване и в частта на разноските.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно, както и че са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, т.1. и т.3 и чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответниците по касационната жалба оспорват основателността на същата и изпълнението на основанията по чл.280, ал.1 ГПК, т.1-3. Претендират присъждане на разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280 ГПК, ал.1 и ал.2, констатира следното:

Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

За да уважи предявените искове в размери от 200 000 лв. за С. С. и 90 000 лв. за Г. Н. въззивният съд е приел, че страните не спорят, че е налице деликт, като ответникът по делото е застраховател по валиден застрахователен договор за застраховка „Гражданска отговорност” по отношение на процесния автомобил, с който е осъществено ПТП. Спорен пред въззивната инстанция е бил въпросът за справедливия размер на дължимото обезщетение за претърпени от ищците неимуществени вреди и дали е налице съпричиняване на вредоносния резултат от страна на починалия. След позоваване на Постановление №4 от 23.12.1968 г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари