Определение №60704/28.10.2021 по дело №1348/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60704

  София, 28.10.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 1348 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Т. П. М., чрез пълномощника й адв. И. З. против решение № 1346/06.11.2020 г., постановено по в.гр.д. № 2745/2020 г. на Окръжен съд Варна, с което след отмяна на решение № 3845 от 11.08.2020 г. по гр.д. № 3031/2019 г. на Районен съд Варна, е отхвърлен предявения от касатора против „Електроразпределение Север“ АД, иск по чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено, че не дължи сумата от 5 232,38 лв., начислена като корекция за ползвана ел.енергия за периода от 04.08.2015 г. до 25.11.2019 г. за обект, находящ се в [населено място], [улица], ап.12, за която е издадена фактура №....12.02.2020 г.

  Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

  Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа недопустимост на решението, тъй като в първоинстанционното решение е прието, че ищцата не дължи на „Енерго-Про Продажби“ АД процесната сума, а въззивното производство е образувано по въззивна жалба на „Електроразпределение Север“ АД, което не е страна в обжалваното решение. На следващо място се твърди и неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания по чл.281, т.3 ГПК.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК е формулиран следния въпрос в приложното поле на чл.280, ал.1, т.3 ГПК: Обвързват ли потребителя констатациите, отразени в негово отсъствие в констативен протокол, съставен в присъствие на свидетел от оправомощени лица в процедура по чл.49 и сл. ПИКЕЕ. Поддържа се и основанието на чл.280, ал.2, предл.3 ГПК - очевидна неправилност на решението с твърдения за неправилно приложение на чл.55 ПИКЕЕ в сила от 04.05.2019 г.,тъй като периодът за който се отнася корекцията е от 04.08.2015 г. до 25.11.2019 г., а на ПИКЕЕ не е придадена обратна сила.

  Насрещната страна - „Електроразпределение Север“ АД, чрез пълномощника си адв. Б., в отговора на жалбата заявява становище, че не са налице сочените от касатора основания за допускане на касационно обжалване. По съществото на жалбата поддържа неоснователност на изложените в нея доводи за неправилност на въззивното решение.

  За да отхвърли предявения отрицателен установителен иск за недължимост на сумата, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари