Определение №60700/28.10.2021 по дело №1906/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустим ли е иск с правно основание чл. 357, ал. 1 КТ за установяване съществуване на трудово правоотношение?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1906 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Образувано е по касационна жалба на М. С. П. против решение № 23/25.02.2021 г., постановено по гр.д.№ 298/2020 г. от състав на Окръжен съд – Разград.

Ответникът оспорва касационната жалба с писмен отговор.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

Мотиви

С обжалваното решение, състав на въззивен съд е приел, че предявениия иск за установяване на трудово правоотношение е процесуално недопустим, обезсилил е първоинстанционното решение и е прекратил производството по делото.

Съдът е приел, че изискването за писмена форма на трудовия договор е условие за валидността на трудовия договор и съществуването на трудовото правоотношение не може да бъде установявано със свидетелски показания. Въз основа на горното, съдът е приел, че предявеният иск е процесуално недопустим.

Касационен въпрос

В изложението на касационните основания се сочи правен въпрос, допустим ли е иск с правно основание чл.357, ал.1 КТ за установяване съществуване на трудово правоотношение. Сочи се противоречие с възприетото от ВКС с решение №7/05.04.2016 г. по гр.д.№ 3874/2015 г. на ІІІ гр. Отд.. С цитираното решение е прието, че съгласно разпоредбата на чл. 357 КТ трудови са споровете между работника и служителя от една страна и работодателя от друга относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения. Следователно цитираният законов текст изрично предвижда правната възможност за предявяване на иск относно съществуването на трудово правоотношение. Наличието на изрична законова разпоредба за правото на установяване на съществуването на трудови правоотношения , легитимира интереса на ищците от търсената съдебна защита.

Съдът е приел, че искът е недопустим, поради което е налице соченото противоречие и на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК касационното обжалване следва да се допусне.

Диспозитив

Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 23/25.02.2021 г., постановено по гр.д.№ 298/2020 г. от състав на Окръжен съд – Разград.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари