*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

За значението на мнението на настойническия съвет при разпореждане с имущество на поставено по пълно запрещение лице. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Следва ли, преди да даде разрешение за извършване на разпоредителна сделка, съдът да назначи на поставеното под пълно запрещение лице особен представител, с оглед охраняване на неговите интереси? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

За задължението на въззивния съд да събере нови доказателства в хипотезата на чл. 266, ал. 3 ГПК. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова гр.дело № ****** по описа за 2022г. взе предвид следното:

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба от А. Л. В. и Д. Л. В., чрез адвокат Н. Ч., срещу въззивното решение на Софийски градски съд №******г.

В жалбата са изложени доводи за неправилност и незаконосъобразност на решението, постановено при неправилно приложение на материалния закон.

Ответникът по касационната жалба Е. К. М. с писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, чрез адвокат С. Б., оспорва жалбата. Твърди, че не са налице предвидените в ГПК основания за допускане на касационното обжалване. По същество изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани страни, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

Мотиви

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

С решението на Софийски градски съд е потвърдено решение от 05.01.2016г., допълнено с решение №79180/30.04.2020г. на Районен съд – София по г.д.№26549/2014г., с което са отхвърлени предявените искове от А. Л. В. и Д. Л. В. срещу Е. К. М., както следва: за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нот.акт №...., т....., дело ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивния съд да прояви активност, с оглед задълженията си по чл.7, ал.1 и чл.10 от ГПК, като не е събрал сочени, но несъбрани от първоинстанционния съд доказателства?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Опорочен ли е съдебен акт, постановен по гражданско дело от съдия, определен за докладчик/член на съдебния състав в нарушение на правилата за случайно разпределение на делата?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно известността (знанието) към момента на сключване на алеаторния договор у приобретателя за предстоящата смърт на прехвърлителя, който в конкретия случай е решен от въззивния съд в противоречие със съдебната практика.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За задължението на съда да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните опитните и логическите правила. 2. За правото на доставчика на електроенергия едностранно да коригира сметките на потребителя само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставената електроенергия…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са последиците от разпределението на тежестта на доказване в гражданския процес и кои доказателства следва да се считат за новооткрити и да се приемат във въззивното производство. ?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали пълното доказване може да се осъществи само въз основа на преки доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Доказателство ли е прието по делото тефтерче, в което са направени записки, които не са подписани, но за които са събрани доказателства от кого са направени?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари