*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60694

  гр. София, 15.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №357 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от Фонд „Научни изследвания“, [населено място] срещу решение №11837/11.08.2020г. по в.т.д. №5944/2019г. на Апелативен съд-София в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение на Софийски градски съд по гр.дело №15472/2017г. за отхвърляне на исковете с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД, предявени срещу СУ „Св.Климент Охридски“ и Фондация „Център за пряка демокрация в България“.

  В касационната жалба се твърди, че решението в обжалваната му част е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Касаторът поддържа тезата, че с оглед действието на отмяната на извършеното класиране- от момента на издаване на административния акт, липсва необходимост от покана от страна на кредитора за връщане на заплатеното при разваляне на договора с обратно действие, тъй като всяка от страните е длъжна да върне това, което е получила без покана. Счита, че на страните е било известно, че с влизане в сила на заповедта за отмяна на класирането се развалят с обратно действие и договорите, сключени въз основа на административния акт, респ. че са получили нещо без основание или на отпаднало основание, поради което лихва за забава се дължи от датата на получаване на сумите. Претендира отмяна на въззивното решение в обжалваната част и уважаване на исковете за претендираните суми за лихви за забава върху присъдените главници.

  Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2, пр.3 ГПК. Твърди, че съдът се е произнесъл и по следните правни въпроси, обусловили изхода на спора: „1/Задължен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани по делото доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения? и 2/ При връщането на получено на отпаднало основание /при влязъл в сила административен акт- заповед на министър/ от кой момент започва да тече обезщетението за забава?“. Счита, че по първия процесуален въпрос съдът се е произнесъл в противоречие с цитираната практика на ВКС – основание за допускане до касационен контрол по чл.280, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари