Определение №60693/25.10.2021 по дело №2283/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60693

  гр.София, 25.10.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  Членове: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 2283 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационна жалба на „ЕКО ТРЕЙД ПРОДУКТ“ ЕООД, гр. Камено, обл. Бургас, чрез адвокат С. Ч. от АК-Бургас, срещу решение № 261/02.12.2020 г. по в.гр.д.№ 1971/2020 г. на Окръжен съд Бургас, с което се потвърждава решение № 1063/28.04.2020 г. по гр.д.№ 5994/2019 г. на Районен съд Бургас и са уважени предявените искове с правно основание чл.216, ал.1 ДОПК от Национална агенция за приходите /НАП/ за обявяване на относително недействителна по отношение на държавата на сключената между „ЕКО ФРУКТ-2007“ ЕООД и „ЕКО ТРЕЙД ПРОДУКТ“ ЕООД възмездна сделка от 06.06.2017 г. за покупко-продажба на два поземлени имота в гр.Камено, област Бургас.

  Касационната жалба съдържа доводи за необоснованост и неправилност на въззивното решение поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, а в изложение към жалбата се поддържа, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 и 2 ГПК.

  От НАП, чрез публичния изпълнител при ТД на НАП Бургас, е подаден писмен отговор, в който оспорва доводите на касатора по съображения за недопустимост и неоснователност на касационната жалба, като претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение констатира, че касационна жалба е подадена е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу въззивно решение, което не подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК.

  Преценката на съда дали въззивното решение подлежи на касационно обжалване по смисъла на чл.280, ал.3 ГПК се извършва с оглед цената на иска към датата на завеждане на исковата молба, която се определя окончателно от първоинстанционния съд до края на първото заседание за разглеждане на делото според чл.70, ал.1 ГПК. В случая, ищецът е предявил иск на основание чл.216, ал.1, т.4 ДОПК, да се признае за недействителен по отношение на държавата, сключения договор за покупко-продажба на два поземлени имота в гр.Камено, област Бургас. с нотариален акт № 111, том II, рег. № 2007, дело № 223/6.06.2017 г. Цената на иска се определя съгласно чл.69, ал.1, т.4 ГПК, въз основа на данъчната оценка, която е съответно 1568,30 лева и 61,20 лева. Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК /ДВ, бр.86 от 2017 г./ „не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева – за граждански дела и до 20 000 лева – за търговски дела, с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари